14. december 2010

Alexander Drejer Hansen – detailhandleren fra Nørrebro

Stoffet til denne artikel har jeg fået via informationer fra min mor, fra kirkebøger, fra søfartsbøger  og fra folketællinger samt ikke mindst fra Karin Boock. Karin er barnebarn til ”Plovmanden” Ernst Boock, som jeg tidligere har skrevet en artikel om. Hendes far Ernst Boock var slægtsforsker, og han har samlet meget interessant materiale sammen, og det har Karin været så venlig at sende til mig. Derved har jeg modtaget meget spændende information om hele denne gren af min familie.

 

Forældre og søskende

Alexander blev født den 18. februar 1851 på Christianshavn i København. Han blev døbt den 9. juni 1851 i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.

Hans forældre var Frederik Peter Hansen, som var bagersvend i Tårnby på Amager og senere bagerformand på Christianshavn. Moderen var Birgitte Marie Ahrensberg, som også kom fra Tårnby på Amager. De fik en meget stor flok børn, og det som jeg har fundet frem til på nuværende tidspunkt, er at Alexander var barn nr. 7 ud af en flok på 15 børn. Flokken bestod af 4 drenge og ikke mindre end 11 piger – et helt fodboldhold!

 

Sømanden Alexander

Som ung mand ville han som mange andre ud og opleve verden. Han får derfor sin første søfartsbog som 16-årig den 24. august 1867. Af hans søfartsbog fremgår det bl.a. at han sejlede til Lisabon i Portugal, Bristol i England, Keflavik på Island og Liverpool i England.

Hans søfartsliv får en ny drejning i 1873. Fra den 1. maj 1873 og frem til den 4. september 1873 bliver han indkaldt til militærtjeneste, og den aftjener han på korvetten Heimdal.

Efter endt militærtjeneste fortsætter han sit søfartsliv som styrmand bl.a. på briggen Margrethe. Den 14. oktober 1882 afmønstre han for sidste gang som 31-årig, og går i land for at blive detailhandler.

 

Ægteskab med Albertine Marie Larsen

Imellem sine sejladser finder han tid til at blive gift med Albertine Marie Larsen. Det sker den 19. april 1874, og til bryllupsfesten synger de bl.a. en sang på melodien ”Mens Nordhavet bruser". Det er en standardsang, hvor brudens og brudgommens navne er indsat.

De får bolig på Jagtvej 109 på Nørrebro i København, og de får i hurtig rækkefølge 5 børn:

1.       Frederik Hansen blev født 1874. Død som 6-7-årig. Hun må være højgravid med ham til brylluppet.

2.       Thora Fransiska Albertine blev født 19. jan 1875.

3.       Emma Olivia Hansen født den 20. januar 1877

4.       Fritz Albert Vilhelm Hansen blev født den 18. juni 1879. Han bosatte sig i Helsingør, og kom af og til på besøg i vores barndomshjem i Glostrup. Han var altid i højt humør og rygende på en kæmpe cigar. Jeg husker også tydeligt hans store ører.

5.       Agnes Hansen født i 1881.

Albertine døde i 1882, og så stod Alexander tilbage som enkemand og med 4 små børn.

 

Alexander Drejer Hansen.JPG

En stout handelsmand. Læg mærke til hatten på stolen!

Ægteskab med Maren Hansen

Som ung enkemand til 4 små børn, så er sømanden nødt til at skifte kurs i starten af ’80-erne. Som ovenfor nævnt, så går han i land, og han etablerer sig i første omgang som detailhandler på Jagtvej 25.

Den 4. maj 1884 bliver han gift i Sankt Stefans Kirke med Maren Hansen. Maren er min oldefar Lars Peter Hansens søster. Hun blev født den 10. maj 1852.

 

Mors tante Maren Thora Fritz.jpg

 

Billedet er fra omkring 1889.

Bagerst står Alexander Drejer Hansen og lige foran sidder hustruen  Maren Hansen

Børnene i midten: Thora, Emma, Fritz - alle af 1. ægteskab

Børnene foran: Ingeborg – af 2. ægteskab og Agnes af 1. ægteskab

 

Maren får som ung kone en barsk start som stedmoder til 4 børn, men hun klarer det flot ifølge beretning fra min mor, og børneflokken bliver snart udvidet med deres fælles børn:

1.       Ingeborg blev født den 20. august 1886. Hun drager med sin mand til USA i 1908 og stifter familie der.

2.       Poul Drejer Hansen blev født den 30. november 1890. Han bliver Gørtler i København

3.       Elisabeth Drejer Hansen blev født den 9 marts 1896. Hun bliver gift med ”Plovmanden” Ernst Boock og bliver mor til Heinrich og Rolf, som er min mors fætre, og som hun havde mange gode oplevelser med. Elisabeth bliver selv en dygtig og agtet fagforeningskvinde indenfor Husassistenternes fagforening i Silkeborg.

 

De 2 svogre Lars Peter Hansen og Alexander Hansen har et tæt familieskab. De er jo også indenfor samme branche, idet Lars Peter har en købmandshandel i Brøndbyvester, og Alexander fra midten af ’80-erne har forskellige detailbutikker på Nørrebro i København. Alexander er vidne ved mine oldeforældre Lars Peter og Ingeborg Hansens bryllup den 6. maj 1890 i Frederiksberg kirke, og han står i de kommende år fadder ved deres døtre Ingeborg, Kirstine og Emmas dåb. På slægtssiden er der en beretning om Købmandsgården i Brøndbyvester.

 

Da Lars Peter Hansen overtager Købmandsgården i Brøndbyvester efter sin moder Ingeborg Hansdatter, så falder der også lidt af til søsteren Maren. Her er et uddrag fra kontrakten:

Kjøberen har i dag udstedt en Obligation paa 150Kr. til Maren Hansen i Ægteskab med Spekhøker Alexander D. Hansen og en Obligation paa 150 Kr. til min Søn Hans Peter Hansen, for hvilke to Obligationer, der først forrentes paa min Dødsdag med 4% p.a. er givet jævnsides Panteret i den solgte Ejendom.”

 

Lars Peter Hansen og kone 1890.jpg

Købmand Lars Peter Hansen og hustru Ingeborg ca. 1890. Det er mine oldeforældre.

 

 

Maren bliver imidlertid alvorligt syg inden alle børnene er rigtigt voksne. Her er en beretning af Alexander Drejer Hansen, som han har skrevet den 8. juni 1904 i en kassebog om sin kones sygdomsforløb og død:

 

"Beretning Om vor gode Moders  Endelig 1904.

Moder blev Daarlig Sidst i April  di første Dage i Mai var hun mere Daarlig men kom sig dog Temlig saa hun var oppe paa sin 10/5 Fødselsdag, men Rask efter maatte Hun gaa i Seng igjen og Hun blev mere og mere Daarlig og kom paa Hospitalet den 16 Mai 1904 blev for hver Dag mere og mere Daarlig.

31. Mai fik Moder det Store Apoplektisk Anfald og blev Lam i hele den venstre Side og Øiet med var dog ved sin Bevisthed den 1 Juni fik hun Nadveren sammen med Fader og Bestemoder var ved sin Bevidsthed og sagde Gud Styrke os Alle sammen  efter Nadveren den 3 Juni kl 5½ Døde. - - - -

Blev Begravet Kl. 1½ Onsdag den 8/6 04 paa Bisbebjerg Kirkegaard i Gravsted No 17-18.

Hun var en Kjerlig Hustru og en altopofrene Moder en Trofast Støtte for sin Mand og Børn."

 

Enkemand

Så stod Alexander igen tilbage som enkemand. Maren og Alexander var nogle år før hendes død flyttet til Gormsgade 16, og her blev han boende resten af sit liv. Gormsgade er en sidevej til Nørrebrogade, og det er 2 gader fra, hvor min søn Claus mange år senere kom til at bo – nemlig på Thorsgade. Nu bor Claus på Ægirsgade, og det er en parallelvej til Gormsgade. Gormsgade er opkaldt efter Gorm den Gamle. Allerede fra 1901 ejer han hele ejendommen Gormsgade 16, og han har sin detailbutik her.

Ved Folketællingen i 1916 bor han på Gormsgade 16, er detailhandler, og har en husbestyrerinde ved navn Elise Hasemann. Han har en årlig indkomst på kr. 1.050, en formue på 0 kr., han har betalt 94 øre i statsskat og 5,89 kr. til Kommunen. Han giver 200 kr. i husleje halvårligt.

Alexander Drejer Hansen v Elisabeths konfirmation.JPG

Alexander Drejer Hansen med børnene af 2. ægteskab Poul og Elisabeth ved Elisabeths konfirmation i 1910.

 

Alexanders død

Alexander døde juleaften 1919. På det tidspunkt boede han stadig på Gormsgade 16 på Nørrebro, og dødsfaldet er derfor registreret i Sankt Stefan Kirkebog. Han blev begravet af pastor Rosendal Nytårsaften 1919 på Bispebjerg kirkegård.

I kirkebogen er noteret årsagen til dødsfaldet: Diabetes Mellitus  og mb. chr.  cordis. Det vil på almindeligt dansk sige sukkersyge og kroniske hjerte problemer. Han blev 68 år og efterlod sig en stor efterslægt.

 

 Arne Bjørn Jørgensen