Brevveksling mellem Anna Kirstine Larsen  og Niels Peter Jørgensen i 1908-9.

Forhistorie

Anne Katrines og Claus oldefar og -mor på farfaderens side hedder Niels Peter Jørgensen og Anna Kirstine Larsen. Han er født på Farstrup Mark, Vigerslev, Skovby, Odense den 9. februar 1883, og hun er født i Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk den 10. januar 1886.

Annas forældre døde allerede inden hun blev konfirmeret i år 1900. Hun arbejde derefter som tjenestepige i Vig området i de efterfølgende år, og fra 1. maj 1908 til 1. maj 1909 tjente hus hos sin søsters mand Peter Anton Olsen i Ellinge Lyng ved Vig.  

Niels Peter drog sammen med sin storebroder Hans Marius omkring 1905 og årene fremover fra Nordvestfyn til Odsherred på Sjælland for at finde arbejde. De var begge uddannede murer, og de var i Odsherred gennem flere år, og her fandt de begge deres kommende brud. Hans blev gift med Anna Martine Cæcilie Nielsen, der kom fra Eskildstrup, Vig, Ods, Holbæk. Hun flyttede allerede i 1906 over til Fyn og boede hos brødrenes far Jesper Jørgensen på Farstrup Hed. De fik datter Else den 9. april 1909, men barnet døde allerede den 19. august 1909, og Anna Martine døde kort efter fødselen den 24. juli 1909. Han blev senere gift med Kirstine, men det er en anden historie.

Jeg har modtaget kopi af et par af brevene, som Anna og Niels Peter udvekslede i denne periode. Brevene giver et spændende indblik i de unge forlovedes liv for 100 år siden.

 

Kort fra Anna til Niels Peter

Dette kort har jeg modtaget fra John Milo Larsen, og jeg har fået tilladelse fra Anna og Niels Peters ældste datter Else til at offentliggøre det.

 

På billedet ses Peter Anton Olsen siddende (Annas søsters mand), Anna står i midten i den hvide bluse. Ved siden af hende står hendes storesøster Marie. Børnene er Maries 2 døtre Jenny og Gudrun Olsen. Drengen i sømandstøjet er sikkert Aksel, som er Annas storebroder Lars Peter Larsens adoptivsøn. Han blev senere gift med Anna og Niels Peters ældste datter Else Agnete. Gården var også en købmandsgård, og den eksisterer den dag i dag – se herom i min artikel om ”Besøg i oldemors fødehjem” andetsteds på denne webside.

På postkortet skriver Anna til sin kommende mand Niels Peter den 31. oktober 1908:

"Hvorfor skriver du dog ikke? Nu er det jo ved at være en Maaned siden jeg kom hjem, og jeg har ikke hørt noget fra dig endnu, du er da vel ikke syg? skriv - nu Søndag hvis ikke du har før du får dette, og lad mig dog høre af hvad grund du har ventet så længe. Kan du kende os alle sammen, du kan nok se at vi har solen lige i Ansigtet. Peter ligger og har været meget syg, men nu er det da lidt bedre, han har ligget i godt 8 dage. Hils dem alle i Huset fra Mig.

Venlig hilsen A. Larsen."

 

Breve fra Niels Peter til Anna

Niels Peters yngste søn Gunnar har overdraget mig brevene til denne renskrivning, samt givet mig lov til at offentliggøre indholdet.

                                                          Kosterslev den 6-2-09

”Kære Anna!

Nu skal jeg fortælle dig lidt om Rejsen hjem fra Sjælland. Jeg traf så ham Fætteren, da jeg kom ud til Holbæk, mit Tøj satte jeg ind i Danebrog og bestilte et Værelse til at sove over Natten, så gik vi over på Jernbanehotellet og spiste til Aften, vi fik Kotelet med Kartofler og Rødkål, et Par Bajere og nogle Akkevitter, så gik vi ned for at se Hotel Isefjord og på Vejen traf vi en Bogholder nede fra Hotellet, han gik med tilbage, vi var så lige henne og så det udvendig, så gik vi op ad Byen til igen, og så måtte vi ind på en Restauration eller Beværtning og have to Bajere, og så var vi på Biografteater, det var der ellers ikke meget ved.

Nu skulde vi på Hotellet igen, og vi masede da op på Jernbanehotellet, der fik vi så 4 Omgange de andre to drak Visky, men jeg ville ikke have andet end Bajerskøl. Fætteren begyndte nu at blive lidt lystig, og jeg mente så at det var bedst at vi kom lidt ud, vi gik så ned ad Byen, og drejede om ad Gaden til højre og ind på en Beværtning, der skulle vi have Kaffen inden vi skulde hjem og i Seng. Kaffen var også kommen, men Fætteren gik ud og blev borte, og den anden gik så ud for at se hvor han blev af, men han var og blev borte, den anden kom så ind igen og vi drak Kaffen og en Cocnak til og så gik vi igen, vi kom så forbi et Hotel eller hvad det nu var, og der skulde vi så lige ind og så om han ikke var gået der ind, men han var der ikke, vi drak så et Glas Portvin og den anden kom til at tale med en hel Masse andre, og jeg gik på på Danebrog og i Seng.

Men så havde jeg jo ikke fået sagt til dem om at kalde af mig, og jeg havde ingen Klokke hos mig, så jeg vidste ikke hvad Tid på Dagen det var, for ellers var jeg vågen tidlig nok, jeg sov så lidt igen, og da jeg siden kom ind var Klk. 7½. Jeg fik da Kaffen og gik ned på Isefjorden, for at sige Farvel til dem inden jeg rejste. Bogholderen var kommet op og han kaldte så på Fætteren, han kom da også i Tøjet. Jeg sagde så at jeg vilde give en Bajer inden jeg rejste, hvis han vilde drikke en, men det vilde han ikke, han vilde drikke et Glas Vand og så vilde han give mig en Bajer.

Jeg stod så og vrøvlede med ham lige til jeg skulde over og med Toget. Så tænkte jeg at når jeg skulde med Færgen over, så skulde jeg have mig en Middagslur men den Færge jeg skulde med var den sidste nye, så jeg fik slet ikke Tid til at sove, for at gå omkring og se på den. Jeg traf også en af Lærene fra Kjøng Højskole der, han havde været på Sjælland at holde Oplæsning. Det sidste Stykke fra Nyborg til Odense kørte jeg i en Kupe ene men jeg var slet ikke søvnig mere. Jeg spadserede det sidste Stykke fra Odense og ud til Farstrup Hed, med det skal vare en Tid inden jeg gør det ugen, for jeg blev så ømfodet at jeg måtte tage Morgenskoene på til sidst. Jeg kom hjem Aftenen før de skulde have Pølsegilde, og jeg blev der så til det var forbi.

I Mandags kørte vi et Par Læs Grus hjem, og så var vi henne hos Slagteren og lave noget med hans Ishus i 2½ Dag, og de sidste Dage har vi lavet Hanses Hus færdig oppe på Loftet, der er vi først blevet færdig til i Aften. I Morgen skulde vi op til Antons Forældre og så skulde jeg hen til Villestofte efter mit Ur, der var jeg inde med det, da jeg gik hjem fra Odense.

Pladsen har jeg ikke gjort noget ved endnu, men nu skal det jo snart til at være Alvor. Hvad blev det til med Susanne vilde hun så med her over også.

Nu skal jeg så prøve at spille Fæstemand. Der var en Times Ophold nede i Roskilde, da jeg rejste hjem, og der ringede jeg jo der op til jer, men I var næsten ikke til at høre. Jenny kunde jeg bedst forstå. Hils dem nu alle sammen der ovre, og glem ikke de små Frøkener Olsen.

Jeg skulde også hilse fra dem alle sammen her ovre.

Morgenskoene var gode da jeg blev ømfodet.

Mange Hilsener fra din

Niels Peter Jørgensen

God Nat!”

 

Endnu et brev fra Niels Peter til Anna:

                                                          ”Kosterslev  den 27/4 09

Kære Anna!

Jeg var i Serup i Aftes og talte med Manden. Det er Søndersø Sogn og Tøjet kan du bare sende til Beldringe Station med Adressen på, så bliver der nok sendt Kort ud til ham, når det er kommet.

Jeg var der ude i Aftes efter Fyraften, jeg traf Manden ude i Gården og havde jeg kommet 10 Minutter senere havde han været gået i Seng sagde han. Konen, så jeg ikke, kun var ikke rigtig rask sagde han og var gået i Seng. Jeg fik så engang at drikke og en Cigar og snakkede lidt med ham, han havde været ude på Stranden at skyde Gæs i Søndags.

Vi har haft så travlt med at hejse nogle store Jærndragere op i Dag, de var så store, at vi måtte være 6 Mand til at bære dem. Du har vel nok skrevet inden de får dette, men jeg har ikke kundet nå at skrive før, jeg var på Vej der ud i Søndags, men jeg nåede ikke længere end til Søndersø til Klk. Var halv 10, og så syntes jeg det var for sent. Den lille pige er dygtig godt i denne Tid. Nu ved jeg snart ingen Ting mere, og mine Øjne er ikke rigtig gode i disse Dage, så må jeg hellere holde op.

Hilsen fra din egen

Niels Peter Jørgensen

God Nat, sov vel!”

 

Noter og billeder

-          Niels Peter gik på Kjøng Højskole i vintrene 1903 og 1904. Jeg har en kopi af hans poesibog fra den tid.

-          Jenny og hendes søster Gudrun er Annas søsters børn. De er med på det første billede.

-          Den 2. maj 1909 rejser Anna fra Vig til Søndersø, hvor hun indlogerer sig indtil de kan flytte sammen som gifte folk. (kilde: Annas Skudsmålsbog). Ovenstående brev omhandler Niels Peters forberedelse til hendes ankomst.

-          De blev gift den 16. oktober 1909 i Særslev, Skovby, Odense. Forlover var Murer Hans Marius Jørgensen, Kosterslev (hans storebroder) og Murer Jesper Jørgensen (hans far). Tillysningen af brylluppet blev bestilt den 25. september 1909, og den fandt sted den 26. september 1909, den 3. oktober 1909 og den 10. oktober 1909. Vielsen blev foretaget af sognepræst Konstantin Hansen i kirken.

-          Deres første barn Else Agnete blev født den 25. februar 1910.

Her er et par gamle billeder, som jeg har fundet på Internettet. De er fra det gamle Holbæk.

Jernbanehotellet i Holbæk

Hotel Isefjord i Holbæk

Algade, som er hovedgaden i Holbæk

Holbæk station

Det er denne flotte færge, Som Niels Peter sejlede med. Der er D/F Christian IX, og den blev færdigbygget i 1908 og sejlede på Korsør-Nyborg ruten i mange år.

 

Her er et par billeder som jeg selv har taget i 2005.

Jesper Jørgensens hus på Farstrup Hed. Der er omkring 20 km herfra og til Odense

Hans Marius Jørgensens hus i Kosterslev. Det byggede brødrene Hans og Niels Peter i 1909, og det hedder Annasminde efter Hanses 1. kone Anna, som han traf i Vig i 1905, og som døde i 1909. Som det ses, så er huset stadig i meget flot stand.

 

Arne Bjørn Jørgensen