20. februar 2013

Mariane Martine Marie Marcussen & Christen Clausen

Denne artikel handler om min kone Inger Clausens farmor Mariane Martine Marie Marcussen og hendes farfar Christen Clausen.

Christen Clausens fødsel og ungdom

Christen blev født den 18. januar 1868 på Nørregård i Vejerslev på Mors. Hans forældre var tjenestekarl i Vils Claus Poulsen og hustru Ane Kirstine Bertelsdatter. Christen var deres 3. barn, og de fik i alt 6 børn. Faderen Claus Poulsen blev i 1884 gårdejer af Johannesminde i Vils og Claus Poulsen blev sognerådsformand samme sted.

Christen blev hjemmedøbt den 29. januar 1868, og døbt i Vejerslev kirke den 9. april 1868. Faddere var Poul Clausen (farfar) og Ungkarl Søren Poulsen (farbror), begge af Vils og Ane Kirstine Poulsen (moderen) bar barnet. Ved dåben fik han navnet Christen Clausen Poulsen.

Familien så i 1870 således ud:

Thisted, Morsø Sønder, Vejerslev, Vils By, Gaard, 85, FT-1870, C6293

Navn:                                      Alder:                         Civilstand:         Stilling                Erhverv:             Fødested

Poul Christian Clausen              60                        Enke                   Husfars far        Arbeidsmand  Tøving

Claus Poulsen                                                          31                        Gift                       Huusfader        Jordbruger       Vils                     

Bærtel Christian Clausen Poulsen  4                 Ugift                    Børn                    Hos Forældrene                         Vils

Christen Clausen Poulsen       2                           Ugift                    Børn                    Hos Forældrene                         Vils

Ane Kirstine Bærtelsen             32                        Gift                       Huusmoder      Huusbestyrerinde Ørding       

Petrine Karoline Poulsen         16                        Ugift                    Slægtning         Med hjælper    Vils                     

Peter Bigum                                  26                        Ugift                    Tjenestetyende Arbeidekarl  Nykjøbing        

Thomas Christensen                 16                        Ugift                    Tjenestetyende                           Røgter               Flade

 

Familien i 1880:

Thisted, Morsø Sønder, Vejerslev, Vils By Veierslev Sogn, 1 Gaard, 69, FT-1880, C5260

Navn:                                     Alder:                          Civilstand:         Stilling                Erhverv:             Fødested:        

Klaus Pouelsen                           40                        Gift                       Husfader                                        Vils Thisted Amt

Ane Kjerstine Bertelsen            40                        Gift                       Husmoder                                     Ørding Thisted Amt

Poul Klausen                                70                        Enkemand       Aftægtsmand                               Tøving              

Poul Kr Klausen Pouelsen       15                        Ugift                    Deres Børn                                   Vils Thisted Amt

Bertel Krestjen Pouelsen         14                        Ugift                    Deres Børn                                   Vils Thisted Amt

Kresten Klausen Pouelsen      12                        Ugift                    Deres Børn                                   Vils Thisted Amt

Martin Kl Pouelsen                     3                           Ugift                    Deres Børn                                   Vils Thisted Amt

Elisebet?? Kl Pouelsen            9                           Ugift                    Deres Børn                                   Vils Thisted Amt

Anders Kristjan Majgaard        28                        Ugift                    Tjenestekarl                                 Erslev

Madssine Mikkelsen                 20                        Ugift                    Tjenestepige                               Vester Jølby

 

 

Christen gik i skole på Vejerslev skole, og han blev konfirmeret den 16. april 1882 i Vejerslev kirke. Han var en dygtig elev, så han fik karakteren Godt for sine kundskaber, og karakteren mg (meget godt) for sin opførsel.

Christen lærte landbruget hjemme på faderens gård Johannesminde ved Vils.

I 1889 – 1890 blev han indkaldt til militærtjeneste med tjenestedsted i København.

 

Marianes Martine Marie Marcussens fødsel og ungdom

Mariane blev født den 2. september 1877 på Bakkegården i Karby på Mors. Hendes forældre var gårdejer på Bakkegården Mads Marcussen og hustru Kirsten Andersen. Mariane var fuldstændig ligesom sin mand nr. 3 barn ud en søskendeflok på 6 børn.

Hun blev døbt den 9. september 1877 i Karby kirke. Pigen Ane Poulsen bar hende, og Faddere var Ungkarl Jens Christian Marcussen (farbror) og Svenning Andersen (morbror), begge af Øster Assels.

Hun blev konfirmeret i Karby kirke den 4. oktober 1891. Hendes karakterer var helt i top: Hun var den dygtigste på sit konfirmationshold. Karakteren for opførsel var ug!, og karakter for kundskaber var ligeledes ug!

Fra konfirmationen og frem til sit tidlige giftemål lærte Mariane sig husgerning, og hun opholdt sig i hjemmet hos sine forældre.

 

Gift og fik mange børn

Mariane og Christen blev gift i Karby kirke den 14. august 1897. Deres forlovere var deres fædre, dvs. gårdfæster Klaus Poulsen og gårdejer på Karby Mark Mads Markussen. Vielsen blev foretaget af residerende kapelan Gade i Redsted.

Mariane var kun knapt 20 år, da hun blev gift og blev gårdmandskone, og flere fra hendes omgangskreds synes, at det var synd for hende, at hun i så en ung alder skulle til at passe både mand og gård, men hun klarede det flot.

Parret stiftede en stor familie. De fik hele 12 børn, nemlig 8 drenge og 4 piger.

Parrets 8 drengebørn: Clausen brødrene I 1922. Fra familiens fotoalbum

Den først fødte af børnene var Claus Clausen, der blev født den 9. juli 1899, og han er far til Inger Clausen. Derefter fik de et barn ca. hvert andet år frem til den 1. januar 1920, hvor den yngste søn Martin blev født. Lidt usædvanligt for den tid, så fik alle børnene et langt liv.

Børnene var:

·        Claus Clausen                            9. juni 1899 – 13. oktober 1985

·        Mads Markussen Clausen     1. juni 1901 – omk. 1985

·        Anna Kirstine Clausen            2. september 1902 – 4. september 1991

·        Frederik Kristian Clausen      31. marts 1904 – 1992

·        Aksel Clausen                            3. januar 1906 – omk. 1990

·        Valdemar Clausen                   17. august 1907 – 1992

·        Olga Villadsen                           20. august 1909 – 11. november 2002

·        Albert Clausen                          21. september 1911 – 14. september 1999

·        Thora Elfrida Clausen             26. juni 1913 – 1981

·        Frede Clausen                           10. oktober 1915 – 28. juli 1991

·        Ida Martine Nørgård              18. marts 1918 – omk. 2000

·        Martin Clausen                         1. jan 1920 – omk. 1980

Parrets 4 pigebørn i 1922. Fra familiens fotoalbum

Gårdejer og medlem af sognerådet

Kort over området lige nord for Vils med Johannesminde og Nørregård. Fra Digdag.dk

Kort før brylluppet, nemlig den 1. maj 1896 overtog Christen gården Johannesminde efter sin far. Johannesminde er en pæn stor gård på 54 ha, og den drev han frem til sin død.

Skødet ved overdragelsen fra far til søn lød således:

"Underskrevne gårdejer Claus Poulsen i Vils, skøder og overdrager hermed til min søn Christen Clausen Poulsen ligeledes af Vils den mig, ifølge skøde af 23. august 1884 læst 6. december 1884, tilhørende ejendom "Johannesminde" med påstående bygninger og tilliggende jorder (se specifikation i slægtsbog) for den mellem os akkorderede købesum 20.000 kr.

Da køberen nu har berigtiget købesummen derved, at han overtager og tilsvarer den på ejendommen, til kreditforeningen i Viborg hvilende pantegæld, oprindelig stor 14.000 kr. og i øvrigt har fyldestgjort mig for købesummen, så skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed jeg selv har ejet samme, og indestår jeg for vanhjemmel.”

Fra opslagsværket ”Danske Gårde” af J.C.B. La Cour 1914.

Omkring 1908 blev Christen medlem af sognerådet i Vejerslev for partiet Venstre.  Det gik godt med gården og bedriften, og i 1916 havde han en indtægt på 4.500 kr. og en pæn formue på 40.000 kr. Af denne indkomst skulle han betale en statsskat på 121,30 kr. samt en kommuneskat på 232,80 kr.

Sønnen Claus har fortalt, at kongen kom forbi gården under 1. verdenskrig, og kongen opstaldede sine heste på Johannesminde. Den stolte søn Claus passede på kongens heste, mens kongen og hans følge var på besøg på Mors. Kongen må være Kong Christian d. 10. Han er født den 26. september 1870, og var konge i perioden 14. maj 1912 til 20. april 1947. Hen blev også kendt som hestekongen, både ved genforeningen i 1920, hvor han red over grænsen på en hvid hest, og under 2. verdenskrig, hvor han hver dag red en rundtur i København.

I 1930 har Christen en indtægt på 10.500 kr., og de har 12 levende og 0 døde børn!

Fra slægtsbog for Claus Poulsen og Mads Marcussen

Ved kongelig bevilling af 28. juni I 1932 ændrer han officielt navn fra Christen Clausen Poulsen til Christen Clausen. Christen staves også af og til som Kristen. Navneændringen sker dels fordi, at familien af alle kaldes Clausen, og selve anledningen til navneændringen var, at broderen Mads tog til USA, og derfor fik rettet navnet til Clausen. Mads vendte i øvrigt kort efter tilbage til Danmark, hvor han blev resten af sit liv.

Sygdom

Omkring 1935 bliver Christen alvorligt syg, og han når aldrig at blive rigtig rask. Hans ældste søn Claus hjælper ham flere gange med den lange biltur til Viborg til behandling på sygehuset, og han må støtte sin far undervejs.

 

Christens død

Christen døde på sygehuset i Nykøbing Mors den 31. maj 1938. Det var en ondartet lungebetændelse, som var dødsårsagen.  Han blev begravet den 5. juni 1938 på Vejerslev kirkegård. Allerede den 31. maj blev der udfærdiget en skifteattest.

 

Nekrolog i Morsø Folkeblad

Ved Christen Clausens død skrev Morsø Folkeblad følgende:

" Gaardejer Kr. Klausen, Vils, er i Morges død paa Sygehuset i Nykøbing, hvor han sidste Tirsdag blev indlagt. Han havde for nogle Aar siden haft en haard Sygdom og blev siden aldrig rigtig rask. Nu gjorde en Lungebetændelse Ende paa hans liv.

 

Kr. Klausen, der tilhørte den kendte Klausen'ske Slægt, var en Hjemmets Mand, der først og fremmest passede sin Bedrift og var en meget dygtig Landmand, men han havde ogsaa i Tidens løb adskillige offentlige Hverv. Han var en meget tiltalende Mand, som var afholdt af alle, der kendte ham.

 

Den afdøde, der blev godt 70 Aar gammel, efterlader sig Hustru og tolv Børn, otte Sønner og fire Døtre."

 

Mariane driver gården videre

Mariane var 50 år, da manden døde, og hun besluttede, at drive gården videre med hjælp af de hjemmeboende børn, og det klarede de flot. Besætningen var oprindelig på 2 heste, 18 køer samt nogle svin og høns. Ved hendes drift kom den op på 70-80 kreaturer samt 2 heste og en del svineopdræt.

Inger Clausen fortæller, at lige til det sidste ville hun selv lave kaffe når der kom gæster, selv om den hjemmeboende datter Thora gerne ville stå for det. Inger fik en fin armring af hende på sin 16. års fødselsdag i 1963.

 

Men hensyn til bilmærke, så havde de først en stor statelig Opel Kaptajn. Det var gårdens bil, som Mariane eller hendes hjemmeboende børn kørte i. Senere fik Mariane en Volvo Amazon, og så var datteren Thora eller sønnen Christian chauffør for hende, mens den anden hjemmeboende søn Valdemar kørte i en Volvo 544.

 

Marianes død

Mariane døde den 1. december 1964 i en alder af 87 år, og hun blev begravet på Vejerslev kirkegård sammen med sin mand Christen (Kristen).

Ægteparrets gravsten på Vejerslev kirkegård. Fra DK-gravsten

Ved bodelingen var Johannesminde vurderet ret lavt, men den yngste søn Martin forlangte sin fulde andel i forhold til gården reelle værdi, og så måtte de øvrige søskende udrede dette betragtelige beløb til ham.

Børnene drev gården videre

Tre af Marianes og Christens børn blev aldrig gift, det var Kristian, Valdemar og Thora, og de blev boende på Johannesminde, og de drev den i fællesskab videre helt frem til 1992, hvor både Kristian og Valdemar døde. Thora døde i 1981.

Efter Kristian og Valdemars død, så er Johannesminde overgået til sønnen Fredes søn Ejnar Clausen, og dennes søn Jesper Clausen. De ejer også den nærliggende slægtsgård Dybdal ved Sejerslev.

 

Kilder:

·        Slægtsbog for Claus Poulsen og Mads Marcussen

·        Inger Clausen

·        Mariane Johnsen

·        Folketælling 1870

·        Folketælling 1880

·        Folketælling 1901

·        Folketælling 1906

·        Folketælling 1916

·        Folketælling 1921

·        Folketælling 1925

·        Folketælling 1930

·        Morsø Folkeblad

·        Kirkebøger

·        Websiden DK-Gravsten

·        DigDag.dk med kortoplysninger

·        Tingbøger for Vejerslev

·        ”Danske Gårde” af J.C.B. La Cour 1914

 

Arne Bjørn Jørgensen