Bistrup den 17. maj 2012

Ejendom til salg.

Nedenstående spændende rubrik annonce fandt jeg imellem nogle gamle papirer fra nogle af mine forfædre. Rubrikannoncen er ikke dateret, men vurderet ud fra sprog og stavemåde er den nok fra 1920 – 1930.

Den er heller ikke underskrevet med navn, men kun med billetmærke.

Umiddelbart vil jeg tro, at der kom mange henvendelser på denne rubrikannonce!

Arne Bjørn Jørgensen

”Ejendom til Salg.

Ejendom er til Salg paa Grund af Ejerindens Mands Død. Eventuel til leje for en ung Mand.

Ejendommen er 19 Aar gammel og vel vedligeholdt.  Fasader til begge Sider. Den er lavet efter en af vore Arkitekters Tegning, og med virkelig dygtighed. Da for 2 Aar siden Ejerindens Mand i et lykkeligt Øjeblik tog Ejendommen i besiddelse var Indgangen Mørk og snæver, men ved Indsættelse af en Pille af stor klassisk Skønhed og fin afrundet Form og ved bortfjernelse af en Skille som til dels hindrede den frie Indgang er Lejligheden gjort dyb og bekvem og yderst tiltalende. For 4 a 5 Aar siden anlagdes omkring Ejendommen en lille Buskas af meget haarføre vækster, som i de sidste Aar er tiltaget i frodighed og vækst saa at hele Indgangen er fuldstændig overbygget lun og hyggelig og meget tiltalende for en ung Mand. Bag ved Ejendommen er en fin varm Saltholdig Kilde som kan gøre frugtbringende i visse Øjemaal. I et Tidsrum af 9 Maaneder vil Ejendommen give Overskud, der langt overstiger Indskuddet. Ejendommen passer særligt for en ung Mand der er i besiddelse af en Faderlig kraft, som Ejendommen tiltrænger, da Ejerinden ikke gerne Ønsker overgivet i en ung Mands besiddelse som kan udføre dette Arbejde, for hvilket der kan være trang.

Lysthavende bedes indlægge

Billet Mrk 669 inden 5 Dage. ”