8. juli 2009

Enas biologiske far fundet!

Min morbror Henrys kone Ena fik først i en høj alder at vide, at hun er adopteret.  Hun er opvokset i en kernefamilie med far, mor og søster, og faderen og moderen har været gift fra hendes fødsel.

Først omkring 1980 fik hun at vide, at hun blev adopteret af faderen fra fødselen.

Hun har flere gange tænkt på at finde ud af, hvem der er hendes biologiske far, men har ikke fået gjort noget ved det. For kort tid siden spurgte hun mig, om jeg ville undersøge det på hendes vegne, og den udfordring kunne jeg som slægtsforsker naturligvis ikke sige nej til.

Som udgangspunkt modtag jeg en fuldmagt, samt hendes dåbsattest, og så gik jeg i gang.

På dåbsattesten er hendes adoptivfars og hendes mors navn anført, og hun blev født på Rigshospitalet.

I Arkivalier Online fandt jeg kirkebogen for Rigshospitalet, og den så således ud:

Heraf fremgår, at den biologiske faders navn er Vilfred Olsen, og at hun har skiftet efternavn jævnfør  lov nr. 130 af 27 maj 1908 § 11.

I 1908 gennemførtes lov nr. 130 af 27. maj 1908 indeholdende "Bestemmelser om Børn udenfor Ægteskab og disses Forældre" og lov nr. 131 af 27. maj 1908 indeholdende "nogle Bestemmelser om Hustruers og Ægtebørns Retsstilling."

 

 

Lov 130 §11 af 27.maj 1908 betegner den gamle stedfaderparagraf. Når moderen til barnet giftede sig kunne barnet få sin stedfaders efternavn.  Det indebar ikke en anerkendelse af faderskab eller adoption.

Ud fra de givne oplysninger fandt jeg endvidere en hel del af hendes moders familie. Hendes morfar kom fra Sverige, og den del af familien har jeg også fundet en del oplysninger på. Den svenske gren af familien har måske også betydning for hendes navn Ena, som er ret sjældent i Danmark, men mere almindeligt i Sverige.

Ena var glad for at få oplysningerne, og hun har sagt god for, at jeg skriver denne artikel herom.

 

Arne Bjørn Jørgensen