Aner til Hans Bjørn Galbo-Jørgensen


Kilder


1 Arne Bjørn Jørgensen, Email: Kirse26@gmail.com.

2 Kirkebog.

3 Otto Jørgensen.

4 John Milo Larsen, 3. marts 1997 + supplement den 29/12-2004.

5 FT 1921.

6 FT 1925.

7 FT 1930.

8 Ejendomsoplysninger (Arkivalier Online).

9 Else Marie Jørgensen, 2003.

10 Facebook.

11 Linkedin (29 jun 2012).

12 Amalie Galbo-Jørgensen (27 jun 2012).

13 Ole Plannthin, 18 maj 2008.

14 Garde slægten (Dansk Historisk Håndbogsforlag).

15 Skudsmålsbog.

16 FT 1890.

17 FT 1901.

18 FT 1906.

19 FT 1911.

20 (N.p.: n.p., n.d.).

21 Dansk Slægtsforskning, Slægtsbog for efterkommere efter Claus Poulsen, Fredericia 1962.

22 "Claus Clausens efterladte papirer," Birkerød.

23 Kirsten Graversen (Skanderborg), interview.

24 FT 1870.

25 FT 1880.

26 Morsø Folkeblad, Nekrolog.

27 DK-Gravsten (14 sep 2010).

28 J. C. B. La Cour, Danske Gårde (1914).

29 Mariane Johnsen, 1 jan 2010.

30 Inger Clausen (16 dec 2011).

31 Resen Skoleprotokol (1906).

32 Facius-homepage.dk (27 jun 2012).

33 Rosekamp (29 jun 2012).

34 Inger Garde, Inger Garde: Mine erindringer (Jul 2000).

35 Børge Fogsgaard, Københavns Politis registerblade, 1893 - 1923.

36 Hother Friboe garde, Kontraadmiral T. V. Gardes anetavle (Personalhistorisk Tidsskrift).

37 Narnias.dk (1 jul 2012).

38 Family Search.

39 FT 1845.

40 FT 1855.

41 FT 1860.

42 Jytte Jørgensen (2 nov 2010).

43 FT 1850.

44 Bangsgaard Slægten (2003).

45 Fie Lindenstrøm, 25 dec 2009.

46 Niels Munksgaard Pedersen, 2 oktober 2005.

47 Herning Folkeblad (1907).

48 Hammerum Herred; Viborg Landsarkiv.

49 Pia Madsen.

50 Erik Lund Jensens, Erik Lund Jensens familietræ (7 sep 2013).

51 FT 1834.

52 database.

53 Indvandredatabasen, Indvandredatabasen, Dansk Data Arkiv.

54 FT 1840.

55 Betina Thorndahl, "Betinas Web Site," database and images, MyHeritage .

56 Lian Susan Galbo Ulrich [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail.

57 Gruthansen (29 jun 2012).

58 Wikipedia.

59 Politiets registerblade (Politiet 2010).

60 Flådens historie (4 juli 2012).

61 online archives.

62 Dansk Biografisk leksikon.

63 Politiken, 1 april 2007.

64 Odense Tugthusbog over tugthusfanger (1860).

65 Statens Arkiver database.

66 Sven Holm Hansen, 18 nov 2007.

67 FT 1801.

68 Hanne Baunsgård Stegemüller, 29 okt 2005.

69 Bjørnholt (16 apr 2012).

70 Hammerum Herreds Skifteprotokol.

71 Karin Boock (25 nov 2010).

72 Benny Blom-Jensen (28 feb 2013).

73 Poul R. Kruse, Dansk Farmacihistorisk Fond (20. december 2011).

74 Olav Riis Laursen, Olav Riis Laursen, 8 sep 2005.

75 Ullerup godsskrifter, 25 apr 2007.

76 Michael Bach Ipsen (20 sep 2005).

77 FT 1787.

78 Lene Astrup, 12 aug 2007.

79 John Damm Sørensen, 14 mar 2008.

80 myheritage - israelsk database.

81 "Find-a-Grave," database.

82 dagbladet københavn.

83 Århus Stiftstidende.

84 Hother Friboe Garde, Samboinden Charlotte Amalie Bernard og hendes efterkommere indtil 5. led (Personalehistorisk Tidsskrift 1971
og hendes efterkommere indtil 5. led).

85 Hother Friboe Garde, Kaj Munk og Adjunkt P. Garde (Berlingske Aftenavis 1945).

86 Geni.com (20 nov 2012).

87 Den Store Danske Encyklopædi (Gyldendal).

88 Skovby Herredsfogeds arkiv, Politirapporter 1859-63, 1859 - 63.

89 "Historisk Atlas," database and images(historiskAtlas.dk).

90 Enra.dk (19 jan 2013).

91 Registreringssentral for historiske data database(rhd.uit.no).

92 Helle Damkjær (3 oktober 2012).

93 Aurelia Clemons, Nykøbing Byfoged (5 okt 2012).

94 Odsherred Wiki (accessed 6 jan. 2017).

95 DIS-Forum (2 august 2010).

96 Hammerum Herreds fogedprotokol (Køgbenhavn: Statens Arkiver Online, 1824 - 1826).

97 Brandforsikringsprotokol (AO).

98 FT 1885.

99 Ulla Nymand, ; ; .

100 Politiets dødeblade (15 dec 2011).

101 Allan Øer Gøttrup, 18 september 2005.

102 Kirsten Brus [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail.

103 Allan Vester (14 mar 2009).

104 Ole Bertelsen (1 jul 2010).

105 Louise Salmon, 6 jun 2006.

106 Allan Ringsborg Madsen, 16 september 2005.

107 Skatttehovedbog for Morsø (2008).

108 Poul Kristensen, 1 jan 2006.

109 Erna Søndergaard, 2. april 2007.

110 Brandtaksation.

111 Google Maps .

112 Pernille Lysholdt Holm, 7 nov 2009.

113 Godsskifteprotokol for Nørgård gods (1778 - 1817).

114 Fogsgaard.org (24 jun 2012).

115 Lisbet Svane (8 nov 2007).

116 Nygaards sedler (6 mar 2009).

117 Johan Garde (25 jul 207).

118 Hother Friboe Garde, Generalguvernør Adrian Benoni Bentzon (Personalehistorisk Tidsskrift 1962).

119 Hother Friboe Garde, Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt (Personalhistorisk Tidsskrift 1983).

120 Hother Friboe Garde, Lizzie Miller - Adda Ravnkildes veninde (Personalhistorisk Tidsskrift 1989).

121 Alice Kirstine Hønborg, Syrenvej 1, Bellinge, 5250 Odense SV [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail.

122 Svend Aage Maarssø, , 129 (Århus: Aarhus Amtsstdendes Bogtrykkeri, 1957).

123 Arne Sørensen (19 jan 2013).

124 Oeders Eftr. 1771, FT 1771.

125 Kirkebog, Kirkebog for Snejbjerg, Hammerum, Ringkøbing, AO opslag 73.

126 Hans-Jørn Sørensen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail.

127 J. Abildtrup, Vorgod Sogn (1926).

128 Neksø Byfoged, 3 apr 2008.

129 Tandrup Gods fæstebreve, 7 jul 2007.

130 Riis Slægten fra Blidstrup, Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1962 - 1963.

131 Inger Marie Toft, 19 september 2005.

132 Dorte Vestergaard.

133 Else Kjeldgaard, 10 nov 2009.

134 Anne Mette Bjørgan, Norge, 24 september 2005.

135 Historisk Årbog Thisted.

136 Jens Lampe og Holger Hertzum, Urmagerrigets historie i Thy og på Mors.

137 G. Krogh-Jensen, Uret i Vester Vandet kirke (20 jun 1954).

138 Irene Larsen, Hans Tavsens gade 37, 3., 2200 København N [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail; [MAILING ADDRESS FOR PRIVATE USE,].

139 Morten Hammer, 5 jun 2006.

140 Finn Stride Jensen, 5 juni 2006.

141 John Christian Dehn, 15 nov 2007.

142 Hans Henning Eriksen (18 jan 2012).

143 Spøttrup fæsteprotokol.

144 Jette Lauge Jensen, MyHeritage, Jensen Web Site .

145 Harder familien (2 august 2011).

146 Henning Christensen, 19. februar 2007
Strandgade 42, Alsted
7900 Nykøbing Mors.

147 Refs herreds skifteprotokol (1794 - 1795).

148 Kirsten Mac Dalland (20 nov 2010).

149 Ole Plannthin, Slægtsbog Garde (1 sep 2013).

150 Finn Holbek (25 apr 2012).

151 Hother Friboe Garde, Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere (Personalhistorisk Tidsskrift
og hans nærmeste efterkommere).

152 Johnoglis (5 jul 2012).

153 Information, 17 maj 2009.

154 Fæsteprotokol til Erholm og Søndergård (1768 - 1834).

155 Brande kirkebøger, 6 juni 2007.

156 Anita Svendsen (25 nov 2012).

157 Skifteuddrag for Tilst, Ristrup Gods, Århus (1724 - 1743).

158 John Søndergaard Nielsen, 12 jan 2011.

159 Laurits Nielsen, Træk af Tjørrings Sogns Historie.

160 Skifteuddrag fra Hammerum Herred (1759).

161 Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv, Den bornholmske slægt Dich, Personalehistorisk tidsskrift 1984.

162 Kovtrup Gods skifter 1772 - 1824, 7 jul 2007.

163 Anni Henningsen, 5 jan 2010.

164 Skifteuddrag fra Tandrup-Kovstrup godser, 1728 - 1847.

165 Bjarne O. Poulsen, 22 okt 2005.

166 Lisbeth Vincent og Jens Jensen, 24 jun 2006.

167 Skifteuddrag fra Dueholm, Ørum og Vestervig amter (1699 - 1798).

168 Niels Munch, 18 september 2005.

169 Skifteuddrag for Lundenæs og Bøvling Amter (8 jan 2010).

170 Palle Holmstrup, Palle Holmstrup, 15 september 2005.

171 Jørn Jeppe Toft Pedersen, 29 dec 2009.

172 Henrik Larsen (8 jan 2012).

173 Michael Olsen (22 maj 2010).

174 Knud Erik Jakobsen, Om den sidste herredsfoged i Sallings Nørreherred (Skiveegnens Jul årgang 1978).

175 Ejnar Poulsen, Viborg Amts degne- og skolehistorie (Forfatternes forlag 1957).

176 Jens Willumsen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail.

177 Slægten Friboe, n.d., pdf-fil.

178 Hother Friboe Garde, Anna Heegaard og Peter von Scholten (Personalhistorisk Tidsskrift 1958).

179 Bent Knie-Andersen, Sukker og guld (København: Nationalmuseet, 2014).

180 Louise Daniel Hutchinson (3 maj 1999).

181 Maria Helleberg, Miss Suzanna; e-bog.

182 Kirsten Didriksen (7 sep 2013).

183 Ingrid Lønne Sørensen, Nykøbing Mors [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail; [MAILING ADDRESS FOR PRIVATE USE,] 7900 Nykøbing Mors.

184 Odsherred Wiki .

185 Egebjerg kirke (Egebjergkirke.dk).

186 Ejnar Bjerre Jørgensen, 16 juli 2006.

187 Birgit Holst-Jensen, 14 jul 2009.

188 Skifte efter Michel Lassen 1709 (Århus Købstads skifteprotokol nr 8 1707-12 fol 425).

189 Ordbog over det Danske Sprog (ODS).

190 Bornholm stamtavle, 18 maj 2008.

191 Nexø slægter.

192 Valborg Bathums aner, 27 februar 2008.

193 Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg Herreder 1690 - 1699 (1690 - 1699).

194 Underregnbuen.dk (25 okt 2012).

195 Trap, Trap Danmark; runeberg.org (http://www.runeberg.org/trap/).

196 Kirsten Kryger, 12 jan 2012.

197 Jens Yde, 12 jan 2012.

198 Gunnar Hansen (7 jan 2013).

199 Anita Helle Carlson Siig, 2 okt 2008.

200 Bent Bjerre Bach, 19 september 2005.

201 RootsWeb.com, RootsWeb.com.

202 Erik Brejls, Ålborg amt gejstelige skifteuddrag (23 feb 2011).

203 Georg Moritz Facius(MyHeritage).

204 Berømte danskere (21 jul 2012).

205 Roskilde Historie (23 jul 2012).

206 Københavns Stadsarkiv uddrag af skifter (1736).

207 Svend E. Holsø, "vifamilies.org," database(http://www.vifamilies.org).

208 Nykøbing Sjælland kirke (Nykoebingkirke.dk).

209 Bill Graham.

210 Norman Lee Madsen, Bornholmsk slægtsdatabase (30 jun 2012).

211 Johan Nordentoft, Optegnelser om slægten Nordentoft, 23 september 2005.

212 Doris Thing Pedersen, 26 oktober 2005.

213 Peter Møller Nielsen, Odsherred [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail.

214 Knud Haaning Andersen (23 april 2007).

215 Bjarne Damsgaard, 23 apr 2007.

216 P. Filtenborg, Slægtsbog for Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, København 1938.

217 Wibergs Præstehistorie (17 jan 2009).

218 Wildenradt (20 sep 2012).

219 Elisabeth Borries, Slægten Weldingh (21 sep 2012).

220 Wikitree.com (25 jul 2013).

221 Lis Klarskov Jensen, Humble slægtshistorie (25 jul 2013).

222 Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter branden 1728 (Kjøbenhavn 1906).

223 Kjartan Kristiansson.

224 Skeel & Kannegaard Genealogy (26 jul 2012).

225 database(http://www.kirkesok.no/).

226 Steen Thomsen, 11 april 2008.

227 Jens Erik Munk Jensen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail.

228 Bjerre slægten, 21 dec 2005.

229 Torben Bill-Jensen, 6 okt 2005.

230 Slægten Hop (1989).

231 Peder Johannes Hansen, 31 oktober 2007.

232 Bent Jacobsen, 21 september 2005.

233 C. Klitgaard, Toldere paa Skagen (1921 - 1930).

234 Gunnar Laursen, Farstrup Kirke (Farstrup Menighedsråd / 2008).

235 Schmidt Familie træ (31 jul 2012).

236 Scioldan (31 jul 2012).

237 Torpvestihomepage.dk (31 jul 2012).

238 Zahrtmann M. K, Det Gamle Rønne, Bornholmske Samlinger, række I bind 13.

239 Michael Erichsen (12 maj 2009).

240 Sigvard Mahler Dam, mahlerdam (30 jun 2012).

241 Ressel, 7 maj 2008.

242 Hartvig Fahrendorff, Hartvig Fahrendorff, 15 dec 2005.

243 Th, Hauch-Fausbøll og H.R. Hiort-Lorentzen, Patriciske Slægter, Tredie Samling (København: Dansk Genealogisk Instituts Forlag, 1915).

244 Læge M.K. Zartmann, Slægten Bohn fra Rønne, 1897.

245 Ole Degn, Livet i Ribe, 253 (Århus: Universitetsforlaget, 1971).

246 Conrad Larsen, http://www.conrad-larsen.dk (6 dec 2012).

247 Anthony Svane, "Slægten Svane," database(http://aner.svaner.com/Svane_om/Svane_DK/Om_hjemmesiden/sva_familier.htm).

248 Lis Klarskov ensen, "Svane slægtshistorie," database and images, Svane slægtshistorie (http://www.klarskov.org).

249 Jens Jerichow, Jerichow slægtsbog.

250 Peter Habekost (4 sep 2013).

251 Singlehand (6 aug 2012).

Kontakt Arne Bjørn Jørgensen: email: Kirse26@gmail.com


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9 Aug. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia