9. december 2011

Signalformand Hans Peter Hansen, hans koner og børn

Hans Peter Hansen er min oldefaders broder. Familiesammenhængen ser således ud:

                                                           Hans Svendsen f.  11. aug 1831  d. 13 sep 1859

Lars Peter Hansen  f. 6.  jan 1858  d. 4 dec 1903    Hans Peter Hansen  f. 12 mar 1855  d. efter 1905

Maren Elisabeth Petersen f. 4 apr 1899 d. 20 maj 1980                             

Else Marie Jørgensen f. 14. maj 1924 d. 13 sep 2008                                 

Arne Bjørn Jørgensen f. 10 jul 1949                                 

 

Familien kommer fra Københavns vestegn, men flytter senere til København, og har været meget svær at følge, da de flytter meget ofte. Grunden til de mange flytninger er uden tvivl, at det skyldes, at de må følge med, hvor der er arbejde.

 

Barndommen

Hans Peter er født i Brøndbyvester den 12. marts 1855 som det andet barn ud af 3. Han blev  døbt i Brøndbyvester kirke den 22 april 1855. Barnet blev båret af Niels Rasmussens hustru Maren.

Faddere: Karen Hansdatter, gårdmand Anders Mortensen, Peter Conrad Andersen, gårdmand Peder Poulsen i Brøndbyvester, gårdmand Svend Nielsen i Risby.  Den 17. juni 1856 blev han vaccineret af læge Sahl.

Forældrene er mine tipoldeforældre købmand Hans Svendsen og hustru Ingeborg Hansen. Faderen dør allerede i 1859 umiddelbart efter, at lillebroder (min oldefar) Lars Peter Hansen er blevet født. Moderen driver købmandshandelen videre, og senere overtager sønnen Lars Peter forretningen. Det har jeg skrevet en anden beretning om.

København, Smørum, Brøndbyvester, Brøndbyvester, et Hus, 48, FT-1860, D5168

Navn:                                             Alder:                       Civilstand:            Stilling i husstanden:                          Fødested:             

Ingeborg Hansen   32                         Enke                     Husmoder, lever af Haandarbeide      *her i Sognet        

Hans Peter Hansen                             5                           Ugift                     hendes Barn                                       *her i Sognet        

Lars Peter Hansen 3                           Ugift                     hendes Barn                                       *her i Sognet        

Kirsten Andresen  56                         Enke                     Husmoders Moder, der forsørges af hende

Storesøster Maren på 8 år er åbenbart sat i pleje et sted, mens mormor Kirsten bor hjemme hos datteren sammen med de 2 små drenge. Maren bliver gift med Alexander Drejer Hansen – se historien herom på hjemmesiden.

Ungdommen

Hans Peter bliver konfirmeret i Brøndbyvester kirke den 4. april 1869. Kan får Karrakteren meget gog for både kundskaber og for opførsel.

København, Smørum, Herstedvester, Vridsløselille, , 142, FT-1870, C6211

Navn:                                       Alder:       Civilstand:      Stilling i husstanden:                          Fødested:             

Peter Larsen                               45            Gift               Huusfader             Gaardeier              Brøndbyvester     

Maren Poulsen                           52            Gift               Husmoder                                          Vridsløselille       

Søren Knudsen                          25            Ugift             Barn                                                   Vridsløselille       

Ane Magrethe Knudsen              21           Ugift             Barn                                                   Vridsløselille       

Kirsten Pouline Knudsen            19           Ugift             Datter                                                 Vridsløselille       

Peter Jørgensen                          22            Ugift             Karl                                                   Valensbæk           

Jens Rasmussen                           31         Ugift             Karl                                                   Breinved              

Hans Peter Hansen                      14           Ugift             Dreng                                                 Brøndbyvester     

Som 14-årig kommer han ud af tjene på en gård i Vridsløselille.

Første ægteskab med Johanne Jensine Pedersen

Den 21. maj 1876 gifter han sig med Johanne Jensine Pedersen i Hvidovre kirke.  Forlovere: Arbejdsmand Peter Puur af Hvidovre og Peter Berthelsen af Uggeløse. Jensine kommer fra Uggeløse i Nordsjælland, og hun er født den 30. maj 1848, og er altså 7 år ældre end Hans Peter, hvilket er noget usædvanligt på dette tidspunkt.

Familien flytter en del rundt på vestegnen, og i 1876 arbejder Hans Peter som tjenestekarl i Valby, i 1877 er han arbejdsmand i Valby og i 1880 er han arbejdsmand i Brøndbyvester. I 1881 – 1883 arbejder han i Glostrup.

København, Smørum, Brøndbyvester, Brøndbyvester, et Hus, 8, FT-1880, C6195

Navn:                                                Alder:                    Civilstand:            Stilling i husstanden:                          Fødested:             

Hans Peder Hansen                            24                         Gift                       Husfader, Indsidder, Arbejdsmand    Her i Sognet         

Johanne Jensine Hansen f. Petersen   31                         Gift                       hans Hustru                                       Uggeløse Sogn, Fr.borg

Anna Marie Ingeborg Hansen            2                           Ugift                     deres Børn                                         Hvidovre Sogn Kjbh Amt

Maren Jesine Hansen                         under 1 Aar          Ugift                     deres Børn                                         Her i Sognet         

 

De får 3 børn:

1.       Anna Marie Ingeborg Hansen
Født den 10. maj 1877 i Hvidovre. I 1893 er hus ugift tjenestepige i København, og i de følgende år flytter hun rundt på 7 forskellige adresser i København, hvor hun formentligt arbejder som tjenestepige.

2.       Maren Jensine Hansen
Født den 26. november 1879 i Brøndbyvester. I 1894 er hun ugift tjenestepige i København, og som storesøsteren skifter hun også adresse ca. hvert ½-år, hvor hun arbejder som tjenestepige hos forskellige Københavnerfamilier.

3.       Josefine Hansen
Født omkring 1881

Johanne dør allerede i 1881 lige før jul den 21. december. Hun dør af brystsyge, og hun bliver begravet på Glostrup kirkegård den 28. december 1881.

 

Andet ægteskab med Severine Grøndine Hansen

Hans Peter giftede sig straks efter sin første kones død med Severine Grøndine Hansen. Severine er født den 10. april 1859 ifølge Politiets Registerblade, men det har jeg ikke kunne finde i kirkebøgerne. De fik tilsammen 3 børn:

1.       Johanne Sophie Hansen
Født den 21. maj 1883 i Glostrup. Hun bliver sin sine halvsøstre også tjenestepige i København fra 1897, og har ligesom dem mange forskellige tjenestesteder og deraf følgende bopælsadresser. Indimellem jobbene flytter hun hjem til forældrene, til der kommer et nyt job.

2.       Karen Hansen
Født omkring 1886

3.       Henriette Hansen
Født omkring 1888

I 1892 arbejder Hans Peter som portør. De bor på mange forskellige adresser. Her er hvad jeg på nuværende tidspunkt har registreret:

·         1. maj 1892: Oehlenssschlagergade 10, 5. sal, København

·         1. maj 1894: Knudsgade 33, st., København

·         1. november 1895: Oehlenschlagergade 45, 4. sal, København

·         1. november 1896: Mysundegade 18, 1. sal, København

Politiets Registerblad fra 1892

Jeg har ikke fundet Severines død endnu. Det er ikke let at finde ud af, hvor det kan være registreret med alle de flytninger, som familien har.

 

Tredje ægteskab med Emilie Hansen

Efter Severines død giftede Hans Peter sig for 3. gang. Det sker den 4. december 1903, hvor han er blevet 48 år gammel. De fik så vidt jeg ved ingen fælles børn, men Emilie havde også hele 7 børn fra et tidligere ægteskab:

1.       Ingeborg Hansen

2.       Peter Hansen

3.       Margrethe Hansen

4.       Alka Hansen

5.       Christian Hansen

6.       Ejner Hansen

7.       Jørgen Hansen

Den 3. januar 1905 bor de på Nørrebrogade 110, 4. sal, København.

 

Han får senere arbejde som signalformand, og det er det arbejde, som min mor husker han for. Oplysning fra DSB’s hjemmeside: For at blive signalformand skal man have et udvidet signalkursus på 4 uger 2 dage eller et udvidet telekursus.

 

P.t. har jeg ikke fundet yderlige oplysninger om deres giftemål, og om børnenes fødsler m.v.

 

 

Hans Peter Hansen med sin 3. hustru Emilie på deres ældre dage.

 

Kilder

·         Else Marie Jørgensen

·         Kirkebøger

·         Folketællinger

·         Politiets Registerblade

·         Karin Boock

·         DSB

 

Arne Bjørn Jørgensen