16. december 2011

Tipoldefar døde af druk

Dette er fortællingen om 2 af mine børns tipoldeforældre, som havde et hårdt liv, og som for den enes vedkommende fik en dramatisk død.

Hovedpersoner: Jens Christian Nielsen født 30. april 1840, død 19. december 1905

                            &  Johanne Christensen født 27. februar 1841, død 11. marts 1915

Søn: Karl Nielsen født 28. februar 1878, død 3. december 1951                                          

Barnebarn: Johanne Nielsen født 30. januar 1917, død 4, september 1982                                      

Oldebarn: Inger Clausen født 2. august 1947                                        

Tipoldebarn: Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980

 

Jens Christians opvækst

Jens Christian blev født den 30. april 1840 i Næstild.  Næstild er et lille bebygget område, der ligger mellem Oddense og Jebjerg i Salling. Hans forældre er Niels Jensen og Else Christensdatter. Niels Jensen var daglejer g senere husmand i Næstild, og Jens Christian var den yngste af en børneflok på 4. Han blev døbt den 10. maj 1849 i Næstild kirke og faddere var: gårdmand Niels Christian Nielsen af Næstild, Anders Jensen, gårdmand Jens Toft og Morten Jakobsen. Den 9. april 1841 blev han vaccineret af lægen Lundholt, og i 1854 blev han konfirmeret i Næstild kirke. I den forbindelse fik han følgende bedømmelse af præsten: God for kundskab, meget god for opførsel.

I 1860 er han som 20-årig stadig hjemmeboende i Næstild sammen med sine forældre og storesøsteren Johanne.

Salling kort fra Skive Turistbureau

Johannes opvækst

Johanne er født den 27. februar 1841 på den store slægtsgård Baunsgård, der ligger ved den lille by Lihme på den vestligste del af Salling. Hendes forældre er Christen Laursen Baunsgaard og Christine Christensen. Hun er nummer 3 i en stor søskendeflok på 9 børn. Hendes lillebroder Laust Christensen Baunsgaard overtog som den ældste af drengene den store fødegård. Johanne blev døbt i Lihme kirke den 7. marts 1841, og faddere var gårdmand J. Andersens kone Johanne Larsdatter, gårdmand J.  Bruunsgaards kone Mette Laursdatter, husmand Søren Pedersen, alle af Lihme samt gårdmand Niels Nielsen og Jeppe Nielsen. Moderen fulgte kirkegangen langfredag den 9. april 1841. Den 24. juni 1841 blev hun vaccineret, og i 1855 blev hun konfirmeret i Lihme kirke. Hun fik karakteren Meget God for både kundskaber og for opførsel af præsten.

 

Den unge familie med børn

De unge mennesker blev den 26. april 1867 gift i Lihme kirke. Forlovere var Christen Jensen Sinding og Johannes far Christen Laursen Baunsgaard. De giftede sig på hendes hjemegn, og de bosatte sig efterfølgende på hans hjemegn i Næstild.

 

Lihme kirke

I 1980 er den lille familie blevet til hele 7 personer, hvilket ses af folketællingen.

Viborg, Hindborg, Oddense, Næstild ,Oddense, Hindborg Thisted, Et Hus, 79, FT-1880, D3497

Navn:                                              Alder:                      Civilstand:            Stilling i husstanden:                          Fødested:             

Jens Kristian Nielsen                         39                         Gift                       Huusfader, driver sin Jordlod            Her i Sognet         

Johanne Kristensen                            38                         Gift                       Hans Kone                                         Lime Sogn, Viborg Amt

Niels Kristian Jensen Nielsen             11                         Ugift                     Deres Barn                                         Her i Sognet         

Kristen Nielsen                                  8                           Ugift                     Deres Barn                                         Her i Sognet         

Anders Dyrberg Nielsen                      6                         Ugift                     Deres Barn                                         Her i Sognet         

Else Nielsen                                       3                           Ugift                     Deres Barn                                         Her i Sognet         

Karl Nielsen                                       1                           Ugift                     Deres Barn                                         Her i Sognet 

De fik yderligere 2 børn, nemlig Kirstine, som er født den 10. april 1880 og Johannes, som er født den 5. juli 1882. Lille Johannes døde imidlertid allerede den 10. april 1883, mens alle de øvrige blev voksne, og stiftede familie.

Jens Christian arbejder i denne periode som arbejdsmand, og de har et lille husmandssted i Næstild med en lille jordlod i Oddense, som kan give mad til den efterhånden store familie.

Billedet er fra Baunsgaard slægtsbog

Skilsmisse

Jens Christian var imidlertid en urolig sjæl, og han vagabonderede fra tid til anden. En teori herom er, at der så var en mund mindre at mætte, en anden at han havde behov for at få luft under vingerne af og til. Han er formentlig også begyndt at drikke på dette tidspunkt. Det gør det vanskeligt for familien at få det hele til at hænge sammen.

 

Omkring 1886 – 1888 sker der så det usædvanlige, at de bliver skilt. På det tidspunkt, var det meget sjældent, at et ægtepar blev skilt. Der er sikkert nogle papirer, der omhandler skilsmissen, og dem vil jeg ved lejlighed prøve at opsøge, og indtil da kan der kun gisnes om årsagen til skilsmissen.

 

Jens Christians dramatiske død

Jens Christian bliver efter skilsmissen boende i Næstild, og i 1890 er han indsidder og husmand i Næstild. Ved sønnen Karls (oldefar) konfirmation i april 1892 benævnes han stadig som husmand i Næstild. I den sidste periode før sin død arbejder han som tjenestekarl i Hem.

I 1905 går det helt galt for ham. Den 19. december bliver han fundet døddrukken på Galgebakken i Skive, og han bliver bragt til arresten i Skive. Man får ham åbenbart ikke under lægebehandling og under opsyn, for han dør kort efter i arresten.

Klip fra kirkebogen fra Skive i 1905.

Han bliver begravet den 23. december i Oddense, og det er den lokale sognepræst, som står for begravelsen.

 

Johannes sidste år

Efter skilsmissen flytter Johanne til sin barndomsegn i Lihme. I 1890 bor hun sammen med 2 af de yngste børn Karl og Kirstine i et husmandssted i Lihme. I 1906 er hun kogekone i sit barndomshjem Baunsgård bl.a. sammen med sin datter Else samt hendes mand Jens Peder Jensen. Ingen af hendes egne børn bor på dette tidspunkt (i 1906) på Baunsgård.

I 1911 betegnes hun som kogekone og alderdomsunderstøttet kone, der bor alene på Baunsgård mark. Nedenstående billede er formentlig fra den tid.

Johanne foran sit lille husmandssted i Lihme. Foto fra Baunsgaard slægtsbog

I 1915 – som 74 årig – er hun stadig alderdomsunderstøttet kone på Baunsgård Mark, og hun dør her den 11 marts 1915. Hun bliver begravet den 17. marts 1915 på Lihme kirkegård, og hendes gravsten ses herunder. Ved sin død og efter skilsmissen betegnes hun som Johanne Baunsgaard.

Johannes gravsten på Lihme kirkegård. Foto fra DK-Gravsten

 

Efterkommere

Johanne og Jens Christian fik som nævnt 7 børn, hvoraf de 6 stiftede familie, og det er der kommet talrige efterkommere ud af. Her er hvor mange efterkommere jeg har registreret i min slægtsdatabase fordelt på generationer.

                            Efterkommere     Ægtefæller     Bemærkning

Generation  1                       1              1                       Johanne & Jens Christian

Generation  2                       7              7                  Deres børn

Generation  3                      54             44                Børnebørn

Generation  4                     135            119              Oldebørn

Generation  5                     233             98                Tipoldebørn

Generation  6                     115              5                  2 x tipoldebørn

Generation  7                          2              0                  3 x tipoldebørn

I alt                                       547            274

 

En ny Johanne

Som et supplement kan jeg tilføje, at parret netop har fået endnu en efterkommer i 6. generation, nemlig Johanne Johnsen, som blev døbt i Glyngøre kirke den 4. december 2011, og som er opkaldt efter sin oldemor Johanne Nielsen, der sikkert er opkaldt efter sin farmor Johanne Christensen.

Tipoldebarn Jakob Johnson med sin kone Maj-Britt, samt deres børn den nydøbte Johanne og Kristian på 2 år i Glyngøre kirke den 4. december 2011. Foto: Arne Bjørn Jørgensen

 

Kilder

Kirkebøger

Folketællinger

Slægtsbog for familien Baunsgaard

Slægtsbog efter Claus Poulsen og Mads Marcussen

Pia Madsen

Arne Bjørn Jørgensen

DK-Gravsten

Skive Turistbureau

 

 

Arne Bjørn Jørgensen