26. februar 2013

Inger Marie Sophie Madsen og Karl Nielsen

Denne historie handler om min kone Inger Clausens mormor Inger Marie Sophie Madsen og hendes morfar Karl Nielsen.

Inger Maries fødsel og barndom

Inger Marie blev født den 30. oktober 1889 i Dølby, Hindborg Herred, Viborg Amt. Hendes forældre var Ane Cecilie Pedersdatter og Niels Peter Madsen, der var daglejer og husmand i Dølby. Inger Marie var deres 5. barn, og forældrene fik i alt 10 børn i perioden 1882 – 1899.

Inger Marie blev hjemmedøbt den 18. november 1889. Hun er ikke døbt i kirken, og der er ikke nævnt nogen faddere.

I 1890-erne var faderen husmand i Trustrup ved Dølby. I 1901 er hun stadig hjemmeboende hos forældrene, som nu bor i Resen ved Skive. I 1902 var faderen indsidder i Resen og i 1906 var han landbruger i Resen.

 

Karls fødsel og barndom

Karl blev født 11 år før Inger Marie, nemlig den 28. februar 1878 i Næstild ved Oddense i Salling. Han var søn af Johanne Christensen og Jens Christian Nielsen, der var husmand. Karl er barn nr. 5 ud af en børneflok på 7.

Forældrene bliver for den tid meget usædvanligt skilt omkring 1890. Faderen vagabonderede fra tid til anden. En teori var, at så var der en mund mindre at mætte, og en anden, at han havde behov for at få luft under vingerne af og til.

I 1890 bor Karl sammen med sin fraskilte mor og sin lillesøster i et hus i Lihme. Den yngste bror er død som knap 1-årig. De bor hos en landbrugsfamilie, og hjælper til med forefaldende arbejde.

Karl bliver konfirmeret den 24. april 1892 i Lihme kirke. Han får karakteren godt+ for kundskaber og karakteren mg for opførsel.

Faderen dør meget tragisk i 1905, hvor han blev fundet døddrukken på Galgebakken i Skive, og efterfølgende døde i Skive Arrest.

 

Inger Marie og Karl bliver gift og får 2 børn

Den 1. oktober 1916 lyses der i Holstebro kirke for Inger Marie og Karl, og de bliver gift i Skive kirke den 19. oktober samme år. Forlovere var Murmester Olaf Christensen, Skive og Mads Christian Madsen (Inger Maries storebror), der var brolægger i Skive. Vielsen blev foretaget af Provst Westerberg.

Allerede 4 måneder efter vielsen, nemlig den 30. januar 1917 fødes det først barn Johanne, der er Ingers mor. Hun blev døbt i Skive kirke den 18. februar 1917 og fadderne var de samme som forloverene ved brylluppet, nemlig brolægger Mads Madsen, murermester Oluf Christensen og hustru Else Mortensen.

Et år efter - den 5. februar 1918 - får de deres næste barn, der den 24. februar 1918 døbes Peder Christian Nielsen. Provst Westergaard stod for dåben. Faddere: Moderen, Pigen Anna Madsen, Iglsø, murer Olaf Christensen og brolægger Mads Madsen.     

Fotografi fra slægtsbog for Claus Poulsen og Mads Marcussen

Familien slår sig ned i Skive, hvor de boede i Kompanistræde i 1917. Senere boede de i Toutrup ved Durup, og ved hendes død boede de på Aagårdsvej 9 i Skive.

 

Inger Marie dør af den spanske syge

Den unge familie rammes imidlertid hurtigt af en tragedie. Den spanske syge hærger i hele Europa, og Inger Marie smittes også af den, og hun døde den 4. november 1918 i Skive i en alder af kun 29 år.

Hun blev begravet på Skive kirkegård den 11. november 1818, og det var igen provst Westergård der stod for den kirkelige handling.

Faktaboks: Den Spanske Syge var en pandemi der rasede i 1918. Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere. Epidemien fik navnet "Den Spanske Syge", idet Spanien et af de få lande, der ikke deltog i 1. verdenskrig og derfor ikke havde særlig streng pressecensur. Af den grund blev de første tilfælde af sygdommen rapporteret fra Spanien, på trods af at sygdommen sandsynligvis startede i Kansas i USA.

De tætte troppeopbygninger og massive troppebevægelser under Første Verdenskrig fik pandemien til at sprede sig hurtigere, og den større udbredelse fremmede mutation og kan have øget dødeligheden af virussen.

En stor medvirkende faktor for den verdensomspændende influenzaudbredelse var den større grad af rejseaktivitet; moderne transportsystemer gjorde det nemmere for soldater, søfolk og civile rejsende at sprede smitten hurtigt til samfund over hele verden.

På det tidspunkt havde man ingen vaccination eller lægemidler mod sygdommen, så man forsøgte at begrænse smitten ved at lukke offentlige steder som skoler, teatre og biografer. Mange ofre var i alderen 15 til 45 år, hvilket afviger fra det normale mønster ved influenzaepidemier, hvor børn og gamle bukker under.

Den Spanske Syge var luftbåren som alle andre influenzatyper. Den smittede gennem dråber fra nys, hoste etc.

 

Karl og børnene

Karl blev gårdejer (bolsmand), og familien boede et utal af steder.

 

Inger Clausen fortæller: ”Min morfar Karl var en ivrig handelsmand. Han købte ofte gårde og huse, hvor han så boede en tid, og drev landbruget, for derefter at sælge dem igen. Nogle gange boede familien på en stor gård, og andre gange havde de stort set ikke noget at bo i. Økonomien gik også meget op og ned efter om han havde held med sine handler eller ej.

 

Han døde, da jeg var 4 år, så jeg husker ikke så meget om ham. I den sidste tid boede han hjemme ved os”

 

Datteren Johanne opholdt sig mest hjemme indtil hun blev gift med Claus Clausen i 1946. Sønnen Peder fik en læreruddannelse ved Gedved Statsseminarium, og blev efterfølgende lærer bl.a. i Ansager, Haurum og Ulkebøl.

 

I 1951 boede Karl i en lejlighed i Søndergade 28 i Skive. I den allersidste tid boede han hjemme hos datteren Johanne og svigersønnen Claus, der havde erhvervet gården Gråsten ved Jebjerg i Salling.

 

Karl dør

Karl døde den 3. december 1951 på sygehuset i Skive.

Den fælles gravsten er sikkert udført ved Karls død. Dødsdatoen for Ingers død er forkert. På stenen står dødsdatoen som 4-11-1918, men det rigtige er 5-12-1918. Fra websiden DK-Gravsten.

 

Kilder

·         Slægtsbog for Claus Poulsen og Mads Marcussen

·         Folketælling 1880

·         Folketælling 1890

·         Folketælling 1901

·         Kirkebøger

·         Internetsiden DK-Gravsted

·         Wikipedia

·         Inger Clausen

 

Arne Bjørn Jørgensen