Kilder

 

De væsentligste kilder til det nuværende indhold af slægtsdatabasen er medtaget i det følgende:

 

Hovedkilderne:

Relation til Anne Katrine og Claus

Område

Arne Bjørn Jørgensen

far

Den nære familie

John Milo Larsen

Halvonkel på faderens side

Jørgensen familien – farfars gren

Else Marie Jørgensen

farmor

Petersen og Hansen familien – farmors gren

Niels Munksgaard Pedersen

Halvfætter til far

Pedersen familien – farmors fars gren

Slægtsbog for Clausen familien

 

Clausen og Poulsen familien – morfars gren

Slægtsbog for Baunsgaard familien

 

Baunsgaard og Nielsen familien – mormors gren

Slægtsbog over Riis familien fra Blidstrup 

 

Riis familien – morfars gren

Slægtsbog for Sejer Olesen Leth og Ida Nielsdatter v. P. Filtenborg og genoptrykt v/ Niels Munksgaard Pedersen

Niels er halvfætter til far

Munksgård familie på fars side og familier fra Mors på mors side.

 

 

 

Andre kilder

 

 

Familiemedlemmer

 

Supplerende oplysninger og historier.

Andre slægtsforskere

 

Mange supplerende oplysninger + mange historier om personerne – se listen over slægtsforskere. Mange kontakter er kommet i stand via Lars Kr. Lundins GEDCOM service.

Folketællinger

 

Folketællinger i perioden fra 1787 til 1934.

Kirkebøger

 

Fødsler, konfirmationer, vielser og død.

Aviser

 

Nekrologer, runde fødselsdage, ulykker m.v.

Papirer, bøger og opslagsværker

 

Skudsmålsbøger, familiebibler, skøder, Historiske årbøger m.v.

Offentlige tilgængelige databaser via Internettet

 

F.eks. De Gule Sider, Krak, Dansk Kvindebiografisk leksikon, Kort- og Matrikelstyrelse

Internationale Slægtsdatabaser

 

Family Search, Roots Web, Indvandredatabasen m.v.

Internettet

 

Oplysninger fundet på forskellige hjemmesider v.hj.a. søgemaskiver som Google.

 

Det er bestræbt overalt i slægtsdatabasen, at angive hvorfra de pågældende oplysninger er kommet fra, således at de kan verificeres efterfølgende. I tilfælde af tvivlstilfælde og modstridende oplysninger fra forskellige kilder, så er det så vidt muligt angivet.