1.       januar 2011

Marcus Pedersen – fra plejebarn til gårdejer

Marcus Pedersen må have været en flittig og dygtig mand. Fra meget beskedne vilkår arbejdede han sig op, og endte med at være gårdejer på en pæn stor gård på Mors. Marcus Pedersen er 2 x tipoldefar til Claus og Anne Katrine:

Marcus Pedersen født i december 1775 og død 23. april 1843

Mads Marcussen født 27. juni 1842 og død 29. november 1931                                       

Mariane Martine Marie Marcussen født 2. september 1877 og død efter 1939                      

Claus Clausen født 9. juli 1899 og død 13. oktober 1985                                        

Inger Clausen født 2. august 1947                                        

Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980.

 

Fødsel  

Marcus blev født i december 1775 i den lille landsby Emb nær Blistrup på Mors. Faderen var Peder Christensen Bodsen og moderen Johanne Pedersdatter. I flere tilfælde skrives hans navn også som Marquard.

Han blev hjemmedøbt den 17. december 1775. Ved hjemmedåben var Peder Sørensen, Jens Bodsen (hans 25 år ældre fætter) fra Vester Assels og konens søster fra Mydamgaard faddere.

Den 26. december 1775 blev han fremstillet i Blidstrup Kirke. Ved fremstillingen i kirken var Peder Nissen, Jens Riis, Christian Riis og Chr. Sørensens kone i Emb faddere.

Marcus var barn nr. 4 i en søskendeflok på 5. Det yngste barn Christen blev født 9 måneder efter faderens død.

Mors. A peger på Emb. Kilde Google Maps

Plejebarn

Faderen Peder Bodsen var gårdfæster i Emb. Han døde den 1. maj 1883 som 65-årig, og Marcus var da kun 8 år.

Skiftet efter moderen er dokumenteret i Blistrup Skifteprotokol.

63.JOHANNE PEDERSDATTER død 1812 i Emb, Blidstrup sogn.(skifte 11.april).

g.1:Peder Christensen i Emb.

E:Christen Nielsen Leth.

B1:Peder Christian Pedersen i Sindbjerg by.

B2:Marqvard Pedersen i Kalvhøjgård i Øster Assels sogn.

B3:Maren Pedersdatter gift med Mads Sørensen i Vejerslevgård.

B4:Anne Christensdatter.

B5:Maren Christensdatter.

 

Moderen Johanne Pedersdatter gifter sig snart igen, nemlig den 12. oktober 1784 med Christen Nielsen Leth. De fik 2 døtre Anne født den 16. april 1786 og Maren født 1792.

 

Børnene fra det første ægteskab bliver sat i pleje. Ved folketællingen i 1787 ses det, at Marcus er sat i pleje i Vester Assels hos Jens Kiergaard og hans kone Mette Jensdatter.

 

Thisted, Morsø Sønder, Vester Assels, Vester Assels Bye, , 17, FT-1787, B2698

Navn:                                              Alder:                 Civilstand:        Stilling i husstanden:                                             

Jens Kiergaard                                                          49                        Gift                     hosbonde        Bonde og gaardbeboer          

Mette Jensdatter                      59                        Gift                     madmoder                                                               

Marqvor Pedersen                    10                                                     plejebarn fader og moderløs                                                         

Bertel Andersen                         25                        Ugift                   tjenestefolk    Nationalsoldat                            

Karen Christensdatter             26                        Ugift                   tjenestefolk                                

 

 

Tjenestekarl og soldat

Ved folketællingen 1801 fremgår det, at Markus arbejder som tjenestekarl på Lund Hovedgård, der ligger i Øster Assels. Han er desuden indrulleret som soldat med stillingsbetegnelsen National dragon. En dragon er en soldat, der bevæger sig til hest, men kæmper til fods. Landbefolkningens unge mænd skulle på det tidspunkt være med i Landeværnet, og de skulle være til rådighed for hæren i 6 år. De første 2 år var i egentlig militærtjeneste, mens de i de sidste 4 år kun skulle deltage i de årlige våbenøvelser.

Thisted, Morsø Sønder, Øster Assels, Lund Hovedgaard, 1, FT-1801, B5956

Navn:                                              Alder:                 Civilstand:        Stilling i husstanden:                                             

Peder Gimlinge                           25                        Gift                     Huusbonde     Forvalter ved Godset              

Maria Møller                                30                        Gift                     Hans Kone                                                                

Andriette Madsen                     1                           Ugift                   Deres Datter                                                            

Niels Nielsen                                26                        Ugift                   Tienestefolk                                                             

Marqvar Pedersen                    25                        Ugift                   Tienestefolk    National Dragon                        

Anders Jensen                                                         37                        Ugift                   Tienestefolk                                                             

Christen Madsen                       30                        Ugift                   Tienestefolk    National Soldat                          

Thomas Olesen                           24                        Ugift                   Tienestefolk                                                             

Jens Michelsen                           15                        Ugift                   Tienestefolk                                                             

Peder Povelsen                          13                        Ugift                   Tienestefolk                                                             

Anne Kirstine Nielsdatter       22                        Ugift                   Tienestefolk                                

 

Han gifter sig til gården

I 1801 er Anders Jensen ejer af Kalvhøjgård i Øster Assels. Han er gift med Maren Andersdatter, og de har 4 børn i alderen fra 3 til 12 år, samt en tjenestepige. Anders dør imidlertid den 5. juli 1804, og tilbage står Maren med gården og børnene. Som så ofte før i landsbysamfundene så er løsningen for enken at gifte sig med en yngre mand for at kunne beholde gården, og valget falder på Marcus Pedersen. Marcus og Maren bliver gift den 18. januar 1806 i Øster Assels kirke. På dette tidspunkt er Marcus altså 31 år, mens Maren er 46 år.

Marcus er nu blevet selvejer gårdmand på Kalvhøjgård, der ligger i Øster Assels på Mors. Efter at have erhverver gården, så kaldtes han ofte Marcus Kalvhøj, det ses f.eks. i kirkebogen ved børnenes dåb.

Ægteskabet bliver langt, men – naturligvis – barnløst. Maren dør den 6. december 1834 i Øster Assels på Mors i en alder af 76 år.

Thisted, Morsø Sønder, Øster Assels, Østerassels Bye, En gård, 23, FT-1834, B6274

Navn:                                              Alder:                 Civilstand:        Stilling i husstanden:                                             

Marchus Pedersen                    60                        Gift                     Gårdmand                                   

Maren Andersdatter                77                        Gift                     Hans kone [Marchus Pedersen]                      

Christen Larsen                           24                        Ugift                   Tjenestefolk                               

Anders Henrichsen                   17                        Ugift                   Tjenestefolk                               

Karen Nielsdatter                      24                        Ugift                   Tjenestefolk  

Kort efter den første kones død, nemlig den 4. december 1835 gifter han sig igen, og denne gang med Mariane Madsdatter, der er født den 28. juli 1802 i Hygum, Vandfuld, Ringkøbing.  Nu er det ham, der er den gamle på 60 år, mens hans nye kone kun er 35 år. De får 3 børn, nemlig Maren den 11. august 1837, Jens Christian den juni 1839 og Mads, der er født den 27. juni 1842. Han er tipoldefar til Claus og Anne Katrine.

Øster Assels Kirke

Øster Assels kirke

Død

Den 23. april 1843 dør Marcus på Kalvhøjgård, og han bliver begravet den 2. maj 1843 på Øster Assels Kirkegård. Han blev 68 år gammel.

 

Skifte

Den 22. maj 1843 foretages der et skifte mellem enken og børnene.

Skifte blev afholdt mellem enken og de 3 små børn. Som formyndere for de umyndige børn optrådte gårdmand Jens Chr. Seerup af Vester Assels, da den fødte værge Peder Bjerggaard i Sindbjerg da var gammel og svagelig.

Af boets værdier kan nævnes 1 bord, 1 skammel, 1 Rdlr., 1 Jernbilæggerkakkelovn, 1 stueur, 2 stole, 1 Hængeskab, 1 Egekiste, 1 gammel skab, den afdødes Gangklæder, vurderet til ialt 11 Rdlr., 1 kobberkeddel i Gruen vurderet til 10 Rdlr, 1 brun hest 3 År, 50 Rdlr., 1 brun hoppe 2 år, 35 Rdlr., 1 Hoppe 1 År 20 Rdlr., 1 Hoppe med Føl, 25 Rdlr., 1 Sort Ko 16 år, 10 Rdlr., 1 sort Ko 10 år 8 Rdlr., 1 sort Ko 7 År 12 Rdlr., 1 sort snippet ko 7 år 12 Rdlr., 1 sort blisset ko 6 år 12 Rdlr., 2 rødbrogede stude 20 rdlr., 3 sortbrogede stude, 25 Rdlr., 3 kalve, 16 Får og 2 væddere. Selve Gården, der stod til Hartkorn 6 Tdr., vurderedes til 2300 Rdlr, og dens Løsøre til i alt 413 Rdlr. 1 MK, 8 Sk. (Morsø Herreders Skifteprotokol 1836-1846, side 545-547).

 

Enken gifter sig igen

Nu gentager historien sig. Enken må hurtigt finde en ny mand. Mariane Madsdatter (2 x tipoldemor) gifter sig endog meget hurtigt igen med en langt yngre mand, nemlig Poul Jensen, også kaldet Poul Horsager. Han er født i 1816 i Øster Assels.

De blev gift den 11. august 1843 i Øster Assels Kirke, og altså kun 4 måneder efter hendes 1. mands død. I 1846 fødes deres fællesbarn Ane. Poul dør den 13. august 1883, mens Mariane bliver rigtig gammel. Hun lever sine sidste år som aftægtskone på Kalvhøjgård, som nu drives af hendes ældste søn Jens Christian Marcussen, og hun dør som 90-årig den 24. maj 1893 i Øster Assels.

Poul Jensen Horsager Gravsten.jpg

Gravsten for Poul Jensen og Mariane Madsdatter. Kilde: DK-Gravsten

Arne Bjørn Jørgensen