7. maj 2007

Interims vejpiqveur Markus Nikolaisens triste skæbne

Efter en ihærdig søgen i folketællinger og kirkebøger, så har jeg fundet en del oplysninger frem om Markus Nikolaisen, som er 3 x tipoldefar til Anne Katrine og Claus på deres farfars mors side.

Slægtsforbindelse

Markus Nikolaisen født 1781 og død 11. december 1843

Nikoline Markusdatter født 24. oktober 1822 og død efter 1880

Ane Kirstine Hansen født 8. marts 1860 og død omkring 1930

Niels Peter Jørgensen født 9. februar 1883 og død 9. juli 1974

Otto Jørgensen født 15. februar 1916

Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949

Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 198

Claus er 3 x tipoldebarn til Markus Nikolaisen

 

Født i Husby

Markus er født i 1781 i Husby på Fyn. Det ligger lidt syd for Middelfart og lige ud mod Lillebælt. Hans forældre er Nikolay Jacobsen og Anne Markusdatter. Faderen blev født i 1845 i Husby og ernærede sig som husmand og skrædder, og han døde omkring 1790. Moderen Anne er også fra Husby, og hun blev også født i 1745. Forældrene blev gift omkring 1770.

 

En stor søskende flok

Som det var skik den gang, så fik Anne og Nikolay et barn ca. hvert andet år. Den hjemmeboende del af børneflokken ser således ud ved folketællingen i 1801:

 

Friderich Nikolaijsen          21                  Ugift             Hendes børn Snedker                             

Marcus Nicolaijsen             19                  Ugift             Hendes børn Skræder                             

Juliane Nicolaisdatter         17                  Ugift             Hendes børn                                            

Hans Nicolaijsen                 14                  Ugift             Hendes børn Blind                                  

Ane Marie Nicolaisdatter   13                  Ugift             Hendes børn

Desuden var der 2 søskende mere: storesøster Anne Catrine Nicolaysdatter, født i 1772 og storebroder Jacob Julius Nicolaysen, født 1778 var nemlig flyttet hjemmefra på dette tidspunkt. Anne Catrine var i 1801 tjenestepige hos kapellan Niels Juel i Assens.

 

Blinde Hans bliver musiker

Lillebroder hans, der var blind, blev omkring 1830 gift med Kirsten Jeppesdatter. Hans ernærer sig i 1834 som husmand og musikant. I 1840 er han registreret som husmand, der lever af sin jord, mens han efterfølgende i 1845 og igen i 1850 er opført som Musikus. 

Hans og Kirsten får ikke nogen børn, men omkring 1842 får de en plejedatter ved navn Ane Hansdatter, som er under fattigvæsenet i Husby sogn, og hun bor hos dem til efter 1850.

Lillesøster Ane Marie bliver gift

I 1819 bliver lillesøster Ane Marie gift med husmand og væver Hans Jacobsen. De bosætter sig i Hjærup, der ligger i Kerte, som er en lille by 20 km inde i landet ift. Husby. Hans kommer fra Tanderup, som ligger lige midt imellem Husby og Kerte.

Ane Marie og Hans får 5 børn.

 

Nicolay dør, og Anne gifter sig igen

Omkring 1790 i en alder af 45 dør Nicolay, og Anne står tilbage med en stor børneflok, hvoraf de fleste er mindreårige. Hun gør det, som de fleste andre, der på den tid var i hendes situation, også gør, nemlig gifter sig igen. Hun bliver omkring 1792 gift med Niels Nielsen, der også er fra Husby, og han er jævnaldrene med hende, idet han er født i 1744.

Han ernærer sig som husmand og savskærer. De får ikke nogen fælles børn – de er jo også godt oppe i årene ved giftemålet – og de har nok at se til med Annes første kuld af børn.

 

Markus bliver skrædder

Som 20-årig bor Markus stadig hjemme hos moderen og stedfaderen i Husby, og han ernærer sig som skrædder, ligesom faderen.

 

Markus gifter sig

Omkring 1820 gifter Markus sig med Elise Katrine Johannesdatter, der er født i 1788 i Spesbjerghuse i Ubberud, der ligger vest for Odense mellem Pårup og Vissenbjerg. På nuværende tidspunkt har jeg ikke fundet frem til hendes forældre. Hun hedder Johannesdatter ved giftemålet, men ved de senere folketællinger i 1834 og 1840 er hun registreret med efternavnet Lund.

De bosætter sig på hendes hjemegn i Spedsbjerg i Ubberud, og de får følgende 5 børn (angivet med fødselsår):

Nikoline Nikolaisen                                  1822                                                        

Johanne Vilhelmine Nikolaisen                1824                                                        

Niels Kristian Nikolaisen                          1828                                                        

Julius Nikolaisen                                       1830                                   

Ane Lovise Nikolaisen                             1831                                                                           

 

Nikoline, som er det ældste barn, er 2 x tipoldemor til Anne Katrine og Claus.

 

Interims vejpiqveur

Ved folketællingen i 1834 har Markus skiftet sin titel som skrædder ud med den den fine franske titel "Interims vejpiqveur". Det betyder ”midlertidig vejbetjent”, dvs. at han på det tidspunkt ikke er fastansat som vejbetjent, men kun har en midlertidig ansættelse.

Hvorfor en titlen på fransk? Det kan skyldes, at franskmændene i starten af 1800-tallet var førende indenfor konstruktion af veje, og også at fransk var Europas førende sprog på dette tidspunkt. Kort forinden havde Napoleon regeret, og Danmark havde været på hans side. Som bekendt tabte Napoleon til englænderne, som derefter overtog den europæiske føring.

Ved den efterfølgende folketælling i 1840 så er Markus blevet fastansat, men nu er titlen på dansk, så nu hedder det knapt så imponerende: vejbetjent.


Tragisk død

Han bliver afskediget som vejbetjent efter 1840. Han er på det tidspunkt omkring 60 år, og det fremgår ikke kirkebogen, om det er en frivillig pensionering eller om det er en egentlig afskedigelse. Elise og Markus bor stadig i Spedsberghuse i Ubberud.

Imidlertid sker der det, at han den 11. december begår selvmord ved at hænge sig ude i sin egen lade. Af Kirkebog for Ubberup, Odense, Odense står som bemærkning ved hans død: ”Han var hængt i en Loe i sit eget Huus - vistnok af Tungsind.”

Han blev 62 år.

Han blev begravet den 17. december 1843, men det fremgår ikke af kirkebogen, om det var på kirkegården. Det, at han blev begravet allerede 6 dage efter selvmordet, antyder dog, at begravelsen er foregået på normal vis.

 

Om selvmord

Uddrag fra ”Slægtsforskerens ABC” af Jørgen Green:

Ifølge Danske Lov 2-10-4 fra 1683 måtte præster ikke kaste jord på eller holde ligprædiken over personer ”der har myrt sig selv med Villie. Det betød, at indtil 1867 måtte folk, der havde taget sig af dage, ikke begraves på en kirkegård, med mindre man kunne bevise, at den døde ikke havde været sig selv, da selvmordet skete. Hvid det havde været tilfældet, så kunne præsten får en særlig tilladelse til at gennemføre begravelsen.

Det var meget alvorligt ikke at blive begravet på kirkegården, for ifølge folketroen kunne man ikke rigtigt finde hvile og komme i himlen, hvis man ikke blev begravet på kirkegården. Derfor er der mange sagn om selvmordere, som går igen. Mange mente også, at selvmordere ikke måtte klædes ligtøj, men skulle begraves i det, de havde haft på, da de døde.

Nogle steder brugte man også at lægge f.eks. rebet, som vedkommende havde hængt sig med, ned i kisten sammen med den kniv, som blev brugt til at skære liget ned med, og sammen med en spåne fra bjælken, som den døde havde hængt sig i.

Der er eksempler på, at lavsmedlemmer nægtede at bære et medlems kiste, hvis han havde begået selvmord.

Hvis et dødsfald skete under omstændigheder, hvor der kunne være tale om selvmord, ulykke eller drab, så blev der foretaget en politimæssig undersøgelse, og udarbejdet en medicolegal dødsattest, som er lidt mere omfattende end en almindelig dødsattest. Fandt man også ud af, at der var tale om selvmord, undersøgte myndighederne også, hvad grunden kunne være.

Før 1919 er synsforretninger om selvmord og usædvanlige dødsfald dokumenteret i fogedprotokoller, som en del af retsbetjentarkiverne, der afleveres til landsarkiverne.

 

Afslutning

Det har givet en del arbejde at finde frem til ovenstående oplysninger. Nogle af vanskelighederne skyldes de mange stavningsformer af navnene, og med navne som Markus Nikolaisen er der ekstra mange muligheder.

Hans navn er fejlagtigt tolket som Marius i renskriften af folketællingen 1787. Det gav mig en hel del problemer at finde gennem dette, og det var faktisk først med den betydeligere kraftigere søge funktion i Arkivalier Online (hvor de indscannede folketællinger kan findes), som gav mulighed for at søge bredere, og som dermed gav løsningen.  Ved samme folketælling er hans moders navn også opført som Mariusdatter, i stedet for det korrekte Marcusdatter.

Af ovenstående ses også, at hans morfader hedder Marcus, og ham skal jeg på jagt efter. Desuden vil jeg på et tidspunkt tage til landsarkivet i Odense, for at finde frem til politirapporten om hans selvmord.

Links

Her kan du læse mere om Husbys historie:

http://www.kirkeogsogn.dk/

Her er et link til viden om Ubberud:

http://www.sogn.dk/ubberud/