29. februar 2012

Voldsom dødsulykke

Mikkel Sveigaard fik en voldsom og dramatisk død. Han er fætter til min kone Inger Clausens tipoldemor Maren Jensdatter, og den dramatiske hændelse fandt sted i 1878 i Skovby ved Gjellerup.

 

Koner og mange børn

Mikkel Mikkelsen Sveigaard blev født den 14. december 1800 i Nykøbing Mors. Han levede et stille og fredeligt liv som husmand og skomager i Ikast. Han var først gift med Inger Poulsdatter, der blev født i 1801. Parret fik i perioden 1825 til 1842 hele 10 børn, men 6 af dem dør som ganske små. Til gengæld bliver en enkelt af dem, nemlig Mette Kathrine Sveigaard Mikkelsen hele 97 år. Hun emigrerede til New Zealand, og stiftede familie på den anden side af jordkloden. Ved fødslen af det 10. barn gik det galt, og Inger døde i barselssengen den 20. juli 1842.

Kort efter sin første kones død gifter Mikkel sig igen, denne gang med Maren Poulsdatter. De får ”kun” 9 børn i perioden 1844 til 1856. Maren er meget frugtbar, og alene i 1846 føder hun hele 3 børn, idet de får sønnen Peder den 22. februar 1846, og den 8. december 1846 føder hun tvillingerne Mauritz og Peder. Ingen af deres 5 første børn bliver dog ret gamle, idet de alle dør inden de bliver 4 år.

 

Togulykken

Mikkel er en gammel, døv mand, da den forfærdelige ulykke rammer ham. Ulykken er refereret i Herning Folkeblad.

Herning Folkeblad den 19. august 1878:

”Overkørt paa Jærnbanen. Igaar hendtes den beklagelige Ulykke, at, da Middagstoget passerede Banen mellem Skovby og Hammerum i Gjellerup, saa gik en gammel Mand Mikkel Sveigaard (Skomager) over Banen; det var Togføreren umuligt at standse Toget itide; den gamle Mand blev overhørt og knust, hvilket øjeblikelig havde Døden tilfølge”

 

Herning Folkeblad den 21. august 1879:

Angaaende den sørgelige Hændelse paa Silkeborg-Herning Banen i Søndags have vi modtaget yderligere Meddelelse: Da Middagstoget i Søndags d. 18. August kom fra Ikast Station igennem Udgravningen ved Skovby i Gjellerup Sogn hvor Banen gør en kurve, var den gamle, døve Husmand Mikkel Sveigaard, der har et lille Hus nogle faa hundrede Alen nord for Banen i færd med at faa sin Trillebøre kørt igennem en privat Overkørsel for at hente noget Lyng, men skønt Toget standsede hurtigst muligt, gik hele Toget dog over ham og skilte den højre Arm og Hoved fra det øvrige Legeme. Manden sad i små Kaar og efterlod sig Hustru og flere voksne Børn.”

 

Kilder

Marianne Christensen, slægtsforsker

Lokalhistorisk Arkiv i Herning

Herning Folkeblad

 

Arne Bjørn Jørgensen