Slægtsforskere

 

Oversigt over slægtsforskere m.v., der har bidraget med oplysninger til vores slægtsdatabase. En del af forbindelserne er kommet i stand via Lars Kr. Lundins service, hvor han sammenligner indsendte GEDCOM filer, og sørger for at kontakte slægtsforskerne, når der er sammenfald i baserne. Mange andre er jeg kommet i kontakt med via web-siden.

 

Navn

Område

Familierelation til AK & Claus

 

 

 

Allan Øer Gøttrup

Peder Christensen Østergaard

5. slægtled til mor vis Claus Pedersen

Anne Mette Bjørgan

Poul C. Clausen Poulsen

7. slægtled via Anders Christensen Heede

Annette Buffo

Anne Andersdatters slægt

 

Arne Christiansen

Sørensen slægten

Familie til farfars brors kone Jytte Sørensen – gift med Gunnar

Bill Graham

Pedersen familien – den amerikanske gren

6. slægtled via Peter Mortensen

Bent Bjerre Bach

 

Bjerre slægten

8. slægtled til mor via Niels Jacobsen

Bent Jacobsen

Anders Villadsens slægt

11. slægtled via Anders Villadsen

Bjarne Damsgaard

Slægter fra Mors

6. slægtled til Jens Nielsen Toft

Bjarne O. Poulsen

Riis slægten

 

Claus Clausen

Clausen familien

Bedstefar

Dagmar Skovbo

Morsø slægter

7. slægtled til Christen Christensen Staunstrup Riis

Damsgaard familien

Morsø slægterne

Familie via Svenning Jensen Toft

Doris Thing Pedersen

Sidsel Nielsdatter / Bjerre

9. slægtled til mor via Sidsel Nielsdatter

Dorte Vestergaard

Vestergård slægten på bedstefars side

9. slægtled via Laurits Andersen Vestergaard

Else Marie Jørgensen

Petersen og Hansen familien

Farmor

Erik Riis

Riis slægten

7. slægtled til Christen Christensen Staunstrup Riis

Erna Søndergaard Pedersen

Slægter fra Mors

11. slægtled til Skammel Thomsen

 

Gunnar Baunsgaard

Baunsgaard familien

Halvfætter til bedstemor

Hanne Baunsgård Stegemüller

Pedersen slægten

6. slægtled til far via Morten Pedersen

Hartvig Fahrendorff Jakobsen

Gregers Eskildsen

8. slægtled til bedstefar via Sidsel Nielsdatter

Henrik Tofte Jørgensen

 

Tidligere samlever med faster Lisbet Jørgensen

Inger Marie Dybdal Søndergaard

Familien Clausen og Dybdal på Mors

Grandonkels kone på moderens side

Inger Marie Iversdatter Nordentoft

Toft og Nordentoft familien

7. slægtled til mor via Laurits Andersen Vestergaard, samt mor til fars gamle skakven Jens Toft!

James Sindberg

Riis slægten – udvandret til USA

 

John Milo Larsen

Familien Jørgensen

Halvonkel på faderens side

Knud Haaning Andersen

Familierne fra Morsø

6. slægtled til mor via Svenning Nielsen Snedker

Lene Astrup

Bodsen slægten

7. slægtled til mor via Christen Nielsen Bodsen

Mette Fløjborg

Fløjborg slægten

Familie til fars fasters mand Anton Skovlund Hansen

Michael Bach Ibsen

Bertelsen familien – tipoldemor Ane Kirstine Bertelsdatter

Svigerfamilie

Morten Hammer

Riis slægten

6. slægtled til bedstefar via Jens Jensen Svejgaard

Niels Chr. Munksgaard Pedersen

Munkgaard Pedersen familien

Halvfætter til far

Olav Riis Laursen

Riis slægten

5. slægtled til bedstefar via Christen Staunstrup Riis

Peder Bach

Baunsgaard familien

 

Peder Johannes Hansen

Anders Villadsen

10. slægtled til mor via Anders Villadsen

Per Møller Jensen

Bertelsen og Baunsgaard familien

Svigerfamilie

Pia Madsen

Baunsgaard og Dalsgaard familien

4. slægtled til Anne Katrine og Claus via Jens Christian Nielsen

Poul Kristensen

Poulsen familien

6. slægtled via Svenning Jensen Toft, samt på 3 andre måner!

Sven Holm Hansen

Farfars mors familie fra Odsherred

6. slægtled til Jens Christian Pedersen

Stig Lenskjær

Søltoft familien af Baunsgaard grenen

Skakspiller – bekendt af far

Torben Bill-Jessen

Søren Sørensen

8. slægtled til bedstefar via Søren Sørensen

Ulrich Normann Pedersen

Baunsgaard familien

Svigerfamilie til Tage Buhl Baunsgaard

Ajourført den 1. december 2007