Tipoldefar Claus Poulsen

 

 

 

Claus1 Poulsen, født 5. juni 1838 i Vils, Vejerslev Sogn, (søn af Poul Christian Clausen  og Elisabeth Sørensdatter ) døbt 17. juni 1838, stilling Gårdmand på Johannesminde, død 26. april 1903 i Vils, Vejerslev Sogn, begravet 3. maj 1903.  Motto: 'Vær ærlige, hvordan det end går!'

    

 

 

     Følgende mindeord blev skrevet i Morsø Avis den lokale avis ved Claus Poulsen død:

    

 

 

"En Hædersmand!

     Som bekendt er Gaardejer Claus Poulsen, Vils, for nyligt afgået ved Døden - skriver Morsø Avis.

    

     Med Poulsen har den mistet en af sine dygtigste Foregangsmænd på Landvæsenets Omraade. Dygtig og djærv i al sin færd, kyndig og indsigtsfyld i sin Virken og altid den jævne, ligefremme Mand, der ikke gjorde Forskel på Mennesker han kom i Berøring med, er det naturligt, at han hædredes med adskillige Tillidshverv i sit lange liv. I 25 år har han saaledes fungeret som Dommer ved Dyrskuerne, og Pladsen som Sogneraadsformand har han med Ære beklædt en Tid.

    

     Jævn og bramfri som han var i al sin Færden, en hædersmand til Fingerspidserne var også det sidste han indprentede sine efterlevende Børn: "Vær ærlige, hvordan det end gaar." - Storhed og Pragt var han en hader af. Og da han skulle bringes fra sit hjem til Sygehuset i Viborg sagde han til sin Søn: " Ja, du kommer nok til at hente mig som død, men hent mig med den gamle Kørehest, og frem for alt ingen Stads!'  -  Den Kørehest har været  i hans eje over 12 år.

    

     Om hans store hjælpsomhed gaar der mange Frasagn, for hvis Paalidelighed vederhæftige Mænd indestaar.

    

     Han efterlader sig 5 Børn. De 4 er gifte, og den femte bestyrer Fædrenegaarden.

    

     Velsignet være hans Minde!".

 

     Han blev gift med Ane Kirstine Bertelsdatter, gift 20 maj 1864 i Vejerslev kirke, født 15. september 1837 i Ørding, Mors, Thisted amt, (datter af Bertel Christoffersen og Maren Jensdatter  døbt 26. december 1837 i Ørding kirke, død 25. april 1929 i Vils, begravet 1 maj 1929.

 

                             Børn:

            2.       i.     Poul Christian Clausen Poulsen født 7. september 1864.

            3.       ii.    Berthel Christian Clausen Poulsen født 4. oktober 1865.

            4.       iii.    Christen Clausen født 18. januar 1868. (Oldefar)

            5.       iv.   Elisabeth Poulsen født 21. april 1870.

                      v.    Maren Poulsen, født 18. december 1872 i Nørregaard, Vils, Vejerslev, død 20. oktober 1873 i Nørregaard, Vils, Vejerslev.

            6.       vi.   Martin Clausen Poulsen født 19. august 1876.