12. januar 2013

Bryggeridirektør Vilhelm Victor Emanuel Holm

For lidt over et år siden skrev jeg en længere artikel om min oldemors broder apoteker Sophus Johannes Holm. Nu har jeg fundet frem til en hel del oplysninger om hans storebroder Vilhelm Victor Emanuel Holm, der ligesom lillebroderen blev Cand.pharm, og fik en fin erhvervskarriere.

 Slægtsforholdet ser således ud:

Tipoldefar:                              Carl Lorentz Holm født 5. september  1838  død 13. juli 1876

Oldemor: Ingeborg Marie Lorentse Holm                 bror:  Vilhelm Victor Emanuel Holm

                   født 12. maj 1864 død 6. juli 1918                      født. 3. marts 1872 død 2. januar 1942

Mormor: Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 død 20. maj 1980                             

Mor: Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 død 13. september 2008                                 

Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949

                             

Gennembruddet med oplysninger om bryggeren kom, da jeg via Internettet fandt frem til, at han boede på Vordingborgvej 18 i Næstved i en lang årrække, og derved kunne jeg nemt få oplysninger om ham og hans familie via folketællingerne.

 

Barndom

Vilhelm er søn af bødkerformand og senere inspektør på Carlsberg Carl Lorentz Holm og Cecilie Cathrine Sørensen, der er født i Agger ved Limfjordens udmunding i Vesterhavet. De fik i alt 9 børn indenfor 12 år, og Vilhelm er den tredje yngste af dem. Hans nærmeste søskende er lillebroderen Sophus, som han holdt sammen med i hele livet. Familien boede i Valby i Carlsberg området.

Vilhelm blev født i Valby den 3. marts 1872, og døbt den 26. maj. Faddere var købmand L. Jensens hustru Julie af Valby, Fr. Jacobine Marie Jensen af Valby, bødker Peter Heinrich Høiberg af Christianshavn, Mathias S. Maier af Valby og bødker Svend Nielsen af Amager.

Faderen døde allerede i 1876, da Vilhelm kun er 4 år gammel, og så må moderen klare sig selv med den store børneflok. I 1880 bor moderen med 5 af børnene i Elmebo, der er en villa i Carlsberg kvarteret, og moderen får arbejde på vaskeriet på Gammel Carlsberg. I 1890 bor moderen, Vilhelm og yderligere 2 søskende i Villa Valbjerg på Gammel Carlsbergvej lige ved det nuværende besøgscenter. Moderen bliver senere bestyrerinde af vaskeriet, og familien er i 1901 flyttet til Carlbergvej 14, men da er Vilhelm flyttet hjemmefra.

 

Uddannelse og eksamen

Den unge Vilhelm får ligesom sin lillebroder Sophus en rigtig god uddannelse, og det er lidt overraskende for mig, hvor godt han klarer sig. Hvordan kan en enlig mor med så mange børn få mulighed for at give sine børn en så fin uddannelse? Kan det være Carlsberg, der har financierer en uddannelse for en opvakt ung mand? Hvis der er nogen af læserne af dette, der ved mere herom, så hører jeg meget gerne om det.

I øvrigt klarede flere af de andre søskende sig også rigtigt godt.  Lillebror Sophus Johannes Holm blev også cand.pharm., og endte i en fin stilling som apoteker i Glostrup og lillesøster Clara Lorentze Hansine Holm blev gift Valdemar Lawaetz der er ud af lægefamilien Lawaetz.

Vilhelm var i årene 1887 til 1891 discipel på Herning Løve Apotek, og som afslutning herpå bestod han i 1891 farmaceutisk medhjælpereksamen.

I 1894 blev han Cand.pharm. og sluttede flot af med 1. karakter.

 

Han bliver gift, får 2 børn og bliver skilt

Efter at have taget sin embedseksamen i 1894 flytter han åbenbart til Skive. Jeg har p.t. ikke oplysning om, hvad han laver der. I 1898 bor han i Skive sammen med Sophie Amalie Borreschmidt, og de bliver gift den 24. november 1900 i Skive. Hun er født den 26. november 1871 i Skive, og er datter af købmand Christian Borreschmidt og hustru Marie Sofie Frederikke Meyer fra Skive. 

Forlovere: Købmand Carl Trap af Skive og lillebror Cand.pharm Sophus Holm af København

Det ungepar flytter til Næstved, hvor de bosætter sig på adressen Vordingborgvej 24.

 

 

Vordingborgvej 24. Foto: Huse-i-Naestved

Den 14. juli 1906 får de deres første barn. Han døbes Karl Holm, og bliver dermed opkaldt efter farfaderen Carl Lorentz Holm. Han bliver den 26. november døbt i Sankt Mortens kirke i Næstved, og faddere var: Prokurist Valdemar Lawætz (storesøster Carlas mand), Provisor Sofus Holm (Valdemars kære lillebroder), ugift Elisabeth Holm (Valdemars storesøster, og tvillingesøster til min oldemor Ingeborg) samt købmand Cort Trap og hustru Alvilde fra Skive.

Den 8. august 1908 får de deres 2. og sidste barn, det er også en dreng, som døbes Paul Holm. Han bliver døbt den 14. september i Sankt Mortens kirke i Næstved og faddere var: Købmand Carl Trap, Skive, Prokurist Valdemar Lawaetz og hustru Carla (Vilhelms lillesøster), København, Toldkontrollør Jürgensens enke Juliette, København.

 Carla Lorentze Hansine Holm omk. år 1900. Fra Else Marie Jørgensens fotoalbum

Ved Folketællingen er Sophie flyttet fra adressen, og ved Folketællingen i 1916 fremgår det, at parret er blevet skilt.

 

Voksenlivet

Vilhelm lever resten af sit liv i Næstved. En slags status i hans liv kan følges via de regelmæssige folketællinger:

·         FT 1911: Han bor i Vordingborggade 18 sammen med sine 2 sønner, samt sin mor Cecilie Cathrine. På dette tidspunkt er han blevet separeret fra konen, som er fraflyttet. Moderen er 71 år gammel, og hun lever af sin formue. Hun har levet som enke siden 1876.

Cecilie Cathrine Holm med sit barnebarn Emma (min mormors storesøster ca. 1896). Foto: Else Marie Jørgensens fotoalbum

·         FT 1916: Han bor i Vordingborggade18 sammen med sine 2 sønner, samt Ingeborg Marie Schæbel, der er husbestyrerinde og Ane Marie Hansen, der er stuepige. Moderen bor der ikke mere, og p.t. har jeg ikke fundet hendes dødsdato.

FT 1921: Han bor stadig i Vordingborggade 18 sammen med sønnen Karl, der nu går i gymnasiet, husbestyrerinden Ingeborg Marie Schæbel, samt tjenestepigen Gerda A. Jensen

·         FT 1925: Han også Vordingborggade 18 sammen med sønnen Karl, der er blevet bryggerielev, husbestyrerinde Ingeborg Marie Schæbel og Mary Elisabeth Andersen, som er husassistent. 

·         FT 1930: Han fortsat på Vordingborgvej 18 sammen med sin trofaste husbestyrerinde Ingeborg Marie Schæbel, og tjenestepigen er nu Emmy Signe Klara Hansen

.

Vordingborgvej 18 på hjørnet af Godthåbs Allé. Huset blev bygget i 1905 for brygger, cand.pharm. Vilhelm. Holm der ejede huset til sin død i 1948. Han flyttede fra nr. 24 og hertil omkring 1906, med familie og tjenestepige. Foto: Huse-i-Naestved.

 

Bryggeriet Føniks

Vilhelm Holm var bryggeribestyrer for bryggeriet Føniks i 1899 – 1901. Efterfølgende blev han direktør for bryggeriet frem til 1938, hvor han trak sig tilbage i en alder af 66 år.

Ud over direktørposten i bryggeriet blev han i 1929 bestyrelsesmedlem i A/S Diskonto-, Laane- og Sparekasse for Næstved og Omegn.

Fra 1938-53 blev bryggeriet overtaget af J.P. Dithmer. Bryggeriet forblev et forholdsvis beskedent foretagende, havde vel aldrig mere end ca. 20 ansatte, men var alligevel en markant virksomhed i byen. Det producerede også mineralvand. Som så mange provinsbryggerier kom det i vanskeligheder i 1950'erne. Dithmer greb til at producere og sælge øl uden om regnskabet, for hvilket han 5/3 1954 idømtes 50 dages hæfte, en bøde og en erstatning til statskassen. Februar 1955 trådte selskabet i likvidation.

For nyligt er der genopstået et nyt mikrobryggeri I Næstved ved navn Føniks.

Bryggeriet Føniks, som det så ud i 1910. Virksomhedens eget prospekt, original i NæstvedArkiverne. Villaen overfor, Vordingborgvej 18 var Vilhelm Holms direktørbolig. Fra Huse-i-Naestved

1926, tegning af Karl Hansen Reistrup der boede tæt ved bryggeriet. Set fra Vordingborgvej. Hovedbygningen t.v. er bygget om; facadens 3-deling ses stadig. Skorstenen i baggrunden hører nok til svineslagteriet. Fra Huse-i-Naestved

Aluminia platte for bryggeriet.

 

Pensionist

Han fratræder sin stilling som direktør for bryggeriet i 1938, men bor fortsat på Vordingborgvej 18 i yderligere 10 år frem til sin død.

 

Død og begravelse

Vilhelm dør den 2. januar 1948 75 år gammel. Han bor da son sagt stadig på Vordingborgvej 18. Som dødsårsag angives Paresis cordis, dvs. hjerteanfald.

Han blev kremeret den 7. januar 1948 på Næstved Krematorium, og hans urne blev sat på Solbjerg Kirkegård. Provst Joensen stod for bisættelsen.

Skiftet påbegyndes allerede den 3. januar 1948 i Næstved skifteret.

 

Kilder

Else Marie Jørgensen

Kirkebøger

Folketællinger

Politiets Registerblade

Politiets dødeblade

Den Store Danske, Gyldendal

Websiden Huse-i-Naestved

Dansk Farmacihistorisk Fond v/Professor Poul R. Kruse

Internettet

 

 Arne Bjørn Jørgensen