28. februar 2008

Besøg hos Niels Munksgaard Pedersen

Niels Munksgaard og jeg er halvfætre på morfars side. Slægtsforholdet ser således ud:

Niels Munkgaard Pedersen

Niels Munkgaard Pedersen                                Peter Gram Petersen

Poul Verner Munksgaard Pedersen                Else Marie Jørgensen

Niels Christian Munksgaard Pedersen             Arne Bjørn Jørgensen

Vi har gennem flere år udvekslet data og erfaringer omkring slægtsforskning, og da Niels Inviterede på kage og kaffe, var min kone Inger og jeg ikke sene til at sige tak for invitationen.

 

Lørdag den 9. februar drog vi på den lange tur til Falkerslev på Falster. Falkerslev ligger lige syd for Stubbekøbing.

Niels Christian Munksgaard Pedersen.JPG

Niels sammen med sin kone Betina, samt datteren, svigersønnen og hunden.

Vi fik en flot beværtning, samt en god snak om familieforhold og slægtsforskning som sådan.  Det har også vist sig, at familiegrenene er stærkt forbundne, især via slægterne fra Mors. Inger og Niels er således også af samme slægt:

Inger og Nielses slægtsskab

Peder Jensen Kærgaard

Mette Sophie Pedersdatter                    Sidsel Pedersdatter

Mette Marie Sophus                                Ane Cecilie Pedersdatter

Nielsine Pouline Sofussen                         Inger Marie Sophie Madsen

Olga Nielsen                                                Johanne Nielsen

Poul Verner  Munksgaard Pedersen        Inger Clausen

Niels Christian Munksgaard Pedersen             

Poul Pedersen.JPG

Poul Verner Munksgaard Pedersen, kaldet Polle.

Nielses far Poul var også til stede. Han er jo også min mors fætter, og de 2 kender lidt til hinanden. Han fortalte mange gode historier fra gamle dage. Vi vil prøve at arrangerer et møde, hvor han, min mor Else og evt. også mors bror Henry kan mødes og udveksler minder og nyheder.

 Ved mødet fik vi også udvekslet gaver, som ikke var helt almindelige. Fra Niels modtog jeg et genoptryk af P. Filtensborgs Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter. Originalen er fra 1938, og Niels og hans bror Claus har fået bogen genoptrykt i 2004 suppleret med et flot billede af Olga Nielsen og Niels Munksgaard Pedersens 9 børn.   Bogen er sprængtfyldt af information om slægter fra Mors, og der er rigtig mange familierelationer til både Ingers og min familie.

 

Min gave til Niels bestod af et maleri af hans farfar Niels Munksgaard Pedersen. Det er formentlig malet i midten af 30-erne.

nmp-blomst.JPG

Blomst malet af Niels Munksgaard Pedersen (1900-1969)

 

På hjemmesiden vil der komme oplysninger hentet fra ovenstående bog efterhånden som jeg får behandlet dem.  Blandt de oplysninger, som jeg har fundet indtil nu kan nævnes (ud over hvad der fremgår af ovennævnte slægtsforhold):

Ø  Ingers 5 x tipoldemor Sidsel Svenningsdatter blev gift med en slægtning til Sejer Olesen Leth

Ø  Ingers ½-fætter Jens Pedersen er gift ind i Sejer Olesens Leths slægt

Ø  Søren Møller Clausen, der er bror til Ingers Oldefar er også gift ind i slægten

Ø  Thomas Larsen Vangsgaard er lang ude i familie med Inger, og han er gift ind i Dahlgaard slægten, hvilket betyder, at de kendte politikere Bertel Dahlgaard og sønnerne Lauge, Tyge og Poul, samt sønnesønnen Frank alle er i familie med Inger.

Ø  Familien Uhrbrand, som gennem 3 generationer er Ingers direkte forfædre, er også stærkt repræsenteret i slægtsbogen.

Ø  Desuden blev, som tidligere omtalt på denne webside, min morfars bror Mads Kristian Pedersen gift med Kathrine Jørgensen, som er ½-kusine til Inger.

 

Arne Bjørn Jørgensen