1.januar 2012

Graf over hvornår der er indgået ægteskab

 

Der er medtaget alle parsoner i min slægtsdatabase pr. d.d., dvs. 24.143 personer. Lidt overraskende for nogle, så er det oktober og november, som er de mest hyppige giftemåneder. Det er især i de gamle bondefamilier, at disse måneder er populære. Det kan måske hænge sammen med de livlige høstballer i august september!