23. februar 2011

Præstefamilien fra Farstrup

Når nogen spørger om, hvor vores slægter stammer fra, så giver jeg dem nogle gange den korte version: Fars slægt stammer fra Farstrup og mors fra Mors!  Det passer så ikke i dette tilfælde, hvor slægten på min kones side stammer fra Farstrup, men det er ikke min slægts Farstrup på Nordvestfyn, men Farstrup ved Ålborg.

Farstrup sogn ligger ud til Limfjorden i landområdet imellem Nibe og Løgstør. Der er tale om en præsteslægt, og derfor findes der oplysninger om dem længere tilbage end kirkebøgerne og folketællingerne rækker, bl.a. i Wibergs Præstehistorie.

Slægtskabet:

Svend Madsen født omkring 1532

 Peder Svendsen født omkring 1568  død 1635

 Jens Pedersen Farstrup født omkring 1611  død 23 jun 1678

 Albert Jensen Farstrup født 21 jul 1649 død 1 aug 1694

 Niels Albertsen Farstrup født før 1694 død 18 okt 1758

 Ellen Kirstine Nielsdatter Farstrup født 23 okt 1729 død 1794

 Peder Mogensen Degn født omkring 18 okt 1753 død 3 okt 1827

 Mogens Pedersen født 1785 død 23 jan 1860

 Sidsel Kirstine Mogensdatter født 28 feb 1823 død 2 jun 1871

 Ane Cecilie Pedersdatter født 20 okt 1858 død efter 1906

 Inger Marie Sophie Madsen født 30 okt 1889 død 5 dec 1918

 Johanne Nielsen født 30 jan 1917 døde 4 sep 1982

 Inger Clausen født 2 aug 1947

 Claus Bjørn Jørgensen født 29 maj 1980

 

Claus er således 10 x tipoldebarn til Svend Madsen

 

Svend Madsen, præst og 10 x tipoldefar

Svend Madsen blev født omkring år 1532, og han blev den 3. december 1573 sognepræst i Sebber. Han boede i det nærliggende Barmer. Ved Sebbersund er der (efter danske forhold) et bjerg, hvor der i fordums tid skulle have stået en kirke bygget til ære for Sankt Nicolav. 

Sebber kirke.jpg  Den nuværende Sebber kirke.

Svend blev gift med Christine, og de fik 2 sønner og 3 døtre, hvoraf de 4 er kendte:

1.       NN Svendsdatter er  født omkring 1555. Hun blev gift med Niels Simonsen Prang, der var præst i Kornum ved Løgstør. Da han døde blev hun gift med den nye præst Jens Pedersen Hald, og da han også døde, så overtog Christen Christensen Stub både embedet og enken.

2.       Anna Svendsdatter født omkring 1556. Hun blev gift med præsten i Strandborg Christen Nielsen Juul, og de fik 5 sønner og 5 døtre.

3.       Peder Svendsen – se efterfølgende

4.       Christen Svendsen Barmer er født omkring 1570. Han blev præst i Nim-Underup.  Hans søn Svend Christensen Nim afløste ham som præst i Nim-Underup. I hans tid i 1659 udbrød der pest, og den dræbte hele 126 ud af sognets 426 indbyggere. Om sønnens sagdes det, at han var nidkær, og udstod meget under de svenske krige.

Peder Svendsen, præst og  9 x tipoldefar

Han blev født omkring 1568, og han blev i 1591 præst i Farstrup. Den stilling havde han frem til sin død i 1635.

Farstrup kirke.jpg

Farstrup Kirke, ca. 11 km. vest for Nibe, Aalborg Stift, bygget omkring 1100.

Fra hæftet ”Farstrup Kirke”: "Skib og kor er bygget i romansk stil i perioden ca. 1100-1250. Den har sikkert som mange andre steder afløst en trækirke. Materialet var tilgængeligt i naturen, nemlig de store granitblokke, som istidens gletsjere havde ført med hertil. Nutiden mennesker må stadigvæk undre sig over, hvordan man dengang magtede at tilhugge kvadresten og sokkelsten med skråkant og rejse en bygning med århundreders holdbarhed.

I den gotiske periode (ca. 1250-1500) blev skivet forlænget mod vest, der blev bygget tårn, våbenhus og sakristi, men også her er det nøjagtige tidspunkt for byggeriet ukendt. Byggematerialerne var dels røde og gule munkesten, dels rå kamp og genanvendte kvadre.

Et afladsbrev fra 1473 fortæller, at ”kirken i Fathstrop (Farstrup) er indviet til Skt. Mauritius og hans martyrer."

Peder blev gift og fik 4 sønner og 2 døtre, hvoraf jeg har kendskab til de 5:

1.       Svend Pedersen Farstrup blev født den 26. juli 1604. Han blev student fra Ålborg i 1623, og blev i 1629 præst i Vesterbølle og Østerbølle. Han blev ved bispens visitationer betegnet som ”duelig og agtet”. Han blev gift med Karin Lauridsdatter, og de fik datteren Johanne Svendsdatter Farstrup. Hun blev gift med Søren Thomsen Bregnholm.

2.       Mads Pedersen Farstrup, født i 1609, og student fra Ålborg i 1632. Han blev præst i Ulbjerg-Lynderup i 1634. Ved visitationer blev han betegnet som ”Dygtig og agtet, velhavende og godgørende.”   

Den 9. juni 1667 blev han gift med Anna Mogensdatter.
Klip fra ”Dansk biografisk Lexikon”:
Mads Pedersen Farstrup.jpg

3.       Thomas Pedersen Farstrup blev født omkring 1610. Han blev i 1637 præst i Sejerslev på Mors.
Han blev gift med Margrethe Jensdatter Sejerslev.

4.       Jens Pedersen Farstrup, se efterfølgende

5.       Kirstine Pedersdatter blev født omkring 1612. Hun blev gift med Erik Mortensen Kjær, der var præst i Skørping ved Ålborg. Han fik efter sin død en kilde på kirkegården, hvortil mange søgte. De fik 3 børn.

Jens Pedersen Farstrup, præst og 8 x tipoldefar

Han blev født omkring 1611, og blev i 1635 præst i Farstrup efter sin far. Han blev gift og fik 4 sønner og 1 datter, hvoraf de 4 er kendt. Han døde den 23. juni 1678.

1.       Albert Jensen Farstrup, se efterfølgende

2.       Niels Jensen Farstrup. Han blev født i 1641, og blev student fra Ålborg i 1660. Den 10. januar 1671 blev han kapellan i Roslev, og i 1689 blev han fastansat præst i Roslev. (En kapellan er en præst af lavere grad. De kaldes også for hjælpepræst). Den 30. december 1704 brænder præstegården i Roslev, og han får en kongelig bevilling gående på, at alle kirker i stiftet skal betale 1 rdl. Til hjælp til genopbygning af præstegården.

Ifølge Nygaards sedler, så ”førte kirkebogen grænseløst svinsk, men var - nb - også provst”.  Jeg har set på kirkebogen fra hans sidste år, og den er da ikke værre end så mange andre kirkebøger.

Han blev gift med Sophie Henriksdatter, men de fik ingen efterkommere, og han dør den 22. februar 1707.

3.       Otto Jensen Farstrup blev født den 23. juni 1646. I 1667 blev han student fra Ålborg, og 17. september  1673 blev han kapellan i Sebber og Lundby. I 1682 bliver han præst i Sebber. Han bliver gift med Else Lauritsdatter , og de får datteren Margrethe. Han dør den 1. marts 1668 af sprinkler. Det betyder tyfus, især plettyfus. Ordet kan dog også have en bredere betydning, f.eks. hududslet ved epidemiske sygdomme.

4.       NN Farstrup. Et dødfødt pigebarn fra 1657.

 

Albert Jensen Farstrup, præst og 7 x tipoldefar

Han bliver født den 21. juli 1649, og i 1667 får han som de øvrige sin uddannelse fra Ålborg. Den 29. juni 1669 får han en stilling på Illum. Illum er en lille ø i Helnæs Bugt, sydvest for Fyn. og det kendte bolighus er grundlagt af en familie fra øen Illum. Fra den 5. august 1672 og frem til sin død i 1694 er han præst i Farstrup som efterfølger for sin far.

Han blev gift den 15. oktober 1679 med Ellene Nielsdatter fra Østergård i Salling, og de får 3 børn.

Ved hans død den 1. august 1694 afløses han som præst i Farstrup af Hans Griff, og dermed slutter slægtens præstedømme i Farstrup.

1.       Niels Albertsen Farstrup, se efterfølgende

2.       Johan Otto Farstrup, der er født omkring 1690

3.       Else Margrethe Farstrup blev født omkring 1692

 

Niels Albertsen Farstrup, degn og 6 x tipoldefar

Han er født omkring år 1688. Han bliver i 1625 sognedegn i Jebjerg, og det er han frem til sin død den 18. oktober 1758. I 1740 får han følgende degnebedømmelse: "ungdommen vel oplært og svarende med særdeles god forstand". 

I 1743 var hans indkomst 14-15 sletdlr. og 5 tdr. byg. Hans gæld var 30 rdl. Han var "fattig og nødlidende".
I 1750 var det ikke bedre: Hans indkomst var 25 rdl. Og "degnen var gammel og svag, hustruen er svag".

Han blev gift og fik 4 børn:

1.       Christiane Barbara Farstrup, født og død i 1726

2.       Ellen Cathrine Farstrup, født i 1727

3.       Ellen Kirstine Nielsdatter Farstrup, se efterfølgende

4.       Albert Farstrup, født og død i 1731

Ellen Kirstine Nielsdatter Farstrup, degnekone og 5 x tipoldemor

Ellen blev født den 23. oktober 1729 i Jebjerg i Salling. Den 16. december 1751 blev hun gift i Lyby kirke med Mogens Knudsen Hopp.

Mogens Knudsen Hopp var skoleholder i Lyby og senere på Fur.  I perioden fra den 25. august 1758 til 4. maj 1765 var han sognedegn i Jebjerg-Lyby. Da skete så katastrofen: han blev den 4. maj 1765 anklaget for falskmøntneri, og fik en dom på "ære, hånd og bosted". Han flygtede og blev ikke siden fundet.

Hun dør i 1794 på Knudsgård i Daugbjerg, Fjends, Viborg hos svigersønnen Niels Mortensen.

 

Historien om Hopp forfædrene er fortalt i en anden artikel her på hjemmesiden

Historien om Hopp-anerne

 

Arne Bjørn Jørgensen