3.augusti 2012

103-årig slavinde er forfader til Hans

Vores nye barnebarn Hans Bjørn Galbo-Jørgensen har som en af sine spændende forfædre en slavinde fra de Vestindiske øer. Det drejer sig om samboinden Charlotte Amalie Bernard, som blev hele 103 år.

1.       Charlotte Amalie Bernard (1753-1856)

2.       Susanna Uytendahl (1774-1847)

3.       Charlotte Christina Birgitte Cappel  (1793-1828)

4.       Susan Elisabeth Miller (1811-1902)

5.       Anna Christine Elisabeth Knudsen (1834-1919)

6.       Thomas Vilhelm Garde (1859-1926)

7.       Hans Georg Garde (1889-1984)

8.       Else Garde (1921

9.        Charlotte Galbo

10.   Amalie Galbo-Jørgensen

11.   Hans Bjørn Galbo-Jørgensen

Hans Bjørn Galbo-Jørgensen  er 7 x tipoldebarn til Charlotte Amalie Bernard i lige linje.  

 

De kulørte børn

Inden jeg beretter om de enkelte personer, så er her lidt information om samfundsforholdene på de Vestindiske øer i den periode, hvor Danmark ejede dem. De danske mænds forbindelser med de lokale kvinder betød, at der kom mange kulørte børn. Pardannelserne var mange, fordi der kom flere mænd end kvinder til øerne, og selv om mange af mændene var gift med hvide kvinder, så blev kvinderne ofte hjemme i Danmark, eller tog tilbage til Danmark efter kort tid. Dødeligheden blandt europæerne var også stor. I de mere velstillede kredse tog den sorte farve i løbet af 1800-tallet af, efterhånden som generationerne fulgte hinanden. Der var tale om et slags matriarkat. Et kendt eksempel på pardannelse var generalguvernør von Scholtens mangeårige samliv med Charlotte Amalie Berrnards barnebarn Anna Heegaard, der var ottendel neger og derfor ikke sort. Hun var kulørt - fra den kulørte overklasse. Da de fandt sammen, var hun 37 og han 43, med kone og børn i København.

 

Ordforklaringer:

1. Blank  = 100 % hvid

2. Kastice = barn af en musticeinde og en blank mand, dvs. 12 % sort og 88 % hvid

3. Mustice = barn af bulatinde og blank mand, dvs. 25 % sort og 75 % hvid

4. Mulat = Barn af en negerkvinde og en blank mand

5. Sambo = barn af en mulat og en neger, dvs. 75 % sort og 25 % hvis

6. Kulørt = blanding mellem blank og sort

6. Sort = 100 % sort

 

Kuldlysning: Juridisk anerkendelse af forældreskab til et ikke blankt barn.

Ufrie: slaver, der kun fik et fornavn.

Naturligt ægteskab: faktisk anerkendt forhold mellem kulørt og blank, uden at de er gift

         

Slavinden og samboinde Charlotte Amalie Bernard

Hun blev født i 1753 på St. Croix. Hun var barn af en sort og en mulat. I 1788 var hun slave og tilhørte generalauditør Ludvig Eigtved. Hun hjalp i 1793 sin fallerede herre til flugt. Hun, der betegnedes som samboinde (se ovenfor), skulle i 1793 sælges til fordel for Eigtveds konkursbo, men frikøbtes af sin ‘svigersøn’, en dansk skibskaptajn, for 200 rigsdaler - 50 rigsdaler over vurderingen. Hun fik et langt liv som en anset person, bl.a. medlem af negermenighedens forstanderskab. Hendes efterkommere omtalte hende som 103 - en henvisning til hendes lange levetid.

 

På sine gamle dage sad hun ofte på en stol uden for sit hus med en hvid turban om hoved, og når de små kulørte børn på vej til eller fra skole glemte at hilse på hende, så kaldte hin dem til orden med et: ”Come back, you young rascal!”. I sine sidste år skal hun have givet udtryk for, at Vorherre måtte have glemt hende.

 

Hun fik 2 børn med 2 hvide mænd. Den ene var 6 x tipoldemor Susanna.

Susanna Uytendale

Hendes far er Johannes Balthazar Uytendale, Baron Bretton (omk. 1745-1779). Han er ældste søn af Baron Lucas, der var en rig plantageejer på St. Thomas.  Susanna var dermed 3/8 sort og 5/8 blank.

Hun må være frigivet allerede som barn, idet hun ved hendes ældste datters dåb angives som fri. Hun ejede i 1841 3 ejendomme i Christiansted, og hun havde en butik med trikotage, hvor hun solgte flor, kammerdige m.v. til begravelser.

Hun fik 4 børn med 3 hvide mænd, der alle havde en hvid kone. Den ene af dem var 5 x tipoldemor Charlotte.

 

Charlotte Christina Birgitte Cappel 

Hendes far var skibskaptajn Hans Michael Cappel, der blev født i 1752 i København. Charlotte var dermed 3/16 sort og 13/16 blank . Hans Cappel foretog i årene far 1779 talrige Vestindien togter. Han forliste med sit fregatskib ”Philippine” ud for den norske kyst under en hjemrejse fra St. Croix og døde. Inden sin afrejse fra St. Croix havde han skænket et hus til sine døtre.

 

Christina fik I sit korte liv hele 9 børn med 2 hvide mænd, deriblandt 4 x tipoldemor Susan.

 

Susan Elisabeth Miller

Susans far Var købmand og skibsreder James Miller. Susan var dermed 3/32 sort og 29/32 hvid. James Miller var født i Skotland og døde i Amerika. Han var medindehaver af firmaet ”Miller, Lamb og Co.” på St. Croix og i Glasgow. Han skænkede et hus i Christiansted til sine børn.

 

Hun blev gift med Adrian Benoni Bentzon Knudsen, der var dansk garnisons- og sygehuslæge. Hun var flere gange på rejse til Europa. Susan omtaltes som Granny. Når hun af sin familie blev spurgt: "Sig os, Granny, var dine forældre ikke gift?" Granny svarede: "Det brugte man ikke i de tider."

 

Adrian fik i 1857 et barn med sin kokkepiges datter - han var da 52, hun, der hed Sophia Heyliger, var 25.

Dr. Knudsen var utrøstelig over sin elskelige 18-årige datters død af gul feber. Familiens trofaste cook greb ind, og for at bortlede hans tanker rådede hun ham til at søge trøst hos hendes datter Sophia - der for øvrigt allerede havde to sønner.

 

Det nye barn kom til at hedde Lizzy. Granny tog Lizzy til sig som plejebarn. Alle vidste, at faderen var hendes mand, men det taltes der ikke om. Adrian døde i 1873, og Granny flyttede til København med Lizzy, der blev dansk gift.

 

Kilder:

-          ”Samboinden Charlotte Amalie Bernard og hendes efterkommere indtil 5. led” af H.F. Garde. Offentliggjort i Personalehistorisk Tidsskrift 1971

-          ”Generalguvernør Adrian Benoni Bentzon og hans vestindiske efterkommere” af H.F. Garde. Offentliggjort i Personalehistorisk Tidsskrift 1962.

-          ”Mine erindringer” af Inger Garde 2000

-          Louise Daniel Hutchinson, web side

-          Kirkebøger

-          Debatindlæg i Information 25. juli 2007 af Johan Garde.

Arne Bjørn Jørgensen