21. december 2011

Apoteker Sophus Johannes Holm

Min mor Else Marie Jørgensen har fortalt mig mange ting om slægten, og bl.a. at der var en fra familien, som havde været apoteker på Glostrup Apotek. Først nu – efter en del års slægtsforskning – har jeg fundet frem til, hvem det er, nemlig min oldemors bror Sophus Johannes Holm.

Slægtsforholdet ser således ud:

Tipoldefar:                              Carl Lorentz Holm født 5. september  1838  død 13. juli 1876

Oldemor: Ingeborg Marie Lorentse Holm                 bror:  Sophus Johannes Holm

                    født 12. maj 1864 død 6. juli 1918                      født. 24. september 1874 død 10. september 1941

Mormor: Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 død 20. maj 1980                             

Mor: Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 død 13. september 2008                                 

Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949

                            

De rette oplysninger dukkede op, da jeg søgte i Politiets Registerblade, der omfatter borgere i København omkring år 1900.

 

Barndom

Sophus er søn af bødkerformand og senere inspektør på Carlsberg Carl Lorentz Holm og Cecilie Cathrine Sørensen, der er født i Agger ved Limfjordens udmunding i Vesterhavet. De fik i alt 9 børn indenfor 12 år, og Sophus er den næstyngste af dem. Familien boede i Valby i Carlsberg området.

Sophus blev døbt i Frederiksberg kirke den 26. december 1874, og faddere var spritfabrikant Johannes Hansen og hustru af Knabrostræde, og jomfru Clara Evertsen af Valby.

Faderen dør allerede i 1876, da Sophus kun er 2 år gammel, og så må moderen klare sig selv med den store børneflok. I 1880 bor moderen med 5 af børnene i Elmebo, der er en villa i Carlsberg kvarteret, og moderen får arbejde på vaskeriet på Gammel Carlsberg. I 1890 bor moderen, Sophus og yderligere 2 søskende i Villa Valbjerg på Gammel Carlsbergvej lige ved det nuværende besøgscenter. Moderen bliver senere bestyrerinde af vaskeriet, og familien er i 1901 flyttet til Carlbergvej 14.

 

Uddannelse og mange skiftende job

Den uge Sophus får en rigtig god uddannelse, og det er lidt overraskende for mig, hvor godt han klarer sig. Hvordan kan en enlig mor med så mange børn få mulighed for at give sine børn en så fin uddannelse? Kan det være Carlsberg, der har financierer en uddannelse for en opvakt ung mand? Hvis der er nogen af læserne af dette, der ved mere herom, så hører jeg meget gerne om det.

I øvrigt klarede flere af de andre søskende sig også rigtigt godt.  Storebror Vilhelm Victor Emanuel Holm blev også cand.pharm., og arbejdede som bryggeribestyrer i Næstved i 1899 og lillesøster Clara Lorentze Hansine Holm blev gift Valdemar Lawaetz der er ud af lægefamilien Lawaetz.

Her er Sophus CV fra uddannelsestiden, der er meget omfattende både med antal stillinger, og med hvor i landet har får stillingerne:

·         Stilling: 1. november 1890 – 1. april 1894 Discipel på Svane Apoteket i København

·         Eksamen: 1. april 1894 i farm. medhjælpereksamen

·         Stilling: 1. maj – 30. september 1894 exam.pharm. i Skanderborg 

·         Stilling: 1. november 1894 – 30. april 1897 exam.pharm. i Præstø

·         Eksamen: 1. oktober 1898 farm. kandidateksamen

·          Stilling: 1. november 1898 – 30. januar 1901 cand.pharm. på Otterup Apotek, Fyn 

·         Stilling: 1. februar 1901 – 1. april 1901 cand.pharm. på Hornslet Apotek 

·         Stilling: 1. maj 1901 – 31. december 1901 Cand.pharm. og fabrikantvirksomhed i København

·         Bopæl: 1. maj 1901 i Teglgårdsstræde 5 i København 

·         Stilling: 1. januar 1902 – 31. juli 1902 Konditionerede i Odder 

·         Stilling: 1. august 1902 – 31. juli 1903 Ny Apotek, Næstved 

 

Får fast stilling, bliver gift og får børn

Han får pr. 1. august 1903 en blivende stilling på Kgl. Frederiks Hospitals Apotek. Denne stilling beholder han helt frem til 1925. Dette apotek er i øvrigt nu indrettet som museum, så man i dag kan se, hvordan et historisk apotek så ud. I en kort periode flytter han hjem til sin moder på Carlsbergvej 14 i Valby, hvor 2 af hans søstre også bor på dette tidspunkt.

Han bliver gift den 14. juli 1905 på Inderøen i Norge med Gudrun Lange, der er født den 12. september 1873 i Norge, og hun emigrerer i forbindelse med giftemålet til Danmark. Hun er datter af sognepræst Albert Lange og hustru Georgia og født Birkedal.

Det unge par flytter den 1. november 1905 til Østerbrogade 126, 3. sal på Østerbro i København, men allerede året efter flytter de lidt ned af gaden til Østerbrogade 144, 3. sal.

Den 28. juli 1906 får de deres første barn. Han døbes Albert Lange Holm. Albert Lange er opkaldt efter sin morfader. Den 13. december 1913 får de deres 2. og sidste barn, det er en pige, som døbes Inge Georgia Lange Holm. Hun har navnet Georgia efter sin mormor.

 

Apoteker på Fyn

Den 5. august 1925 får han bevilling til Verninge Apotek ved Tommerup nær Odense, og han overtager det den 1. december 1925. Af folketællingen i 1930 kan ses, at hele familien med de 2 børn nu store børn bor i Verninge. Her bliver parret frem til 1935. For at blive apoteker for første gang skal være under 50 år, med mindre man arver det.  Sophus var lige godt 50 år.

Verninge Apotek. Kilde: Internettet

Apoteket i Verninge er senere flyttet til den lidt større by Tommerup.

 

Apoteker på Glostrup Apotek

I 1935 topper hans karriere. Han får den 18. maj 1935 bevilling til det store og flotte Glostrup Apotek, som ligger på Hovedvejen 101 i det centrale Glostrup, og den 8. august 1935 overtager han styringen af det.  Han er indehaver af Glostrup Apotek frem til sin død den 10. september 1941.

Som indehaver at Glostrup Apotek boede han naturligves i bygningen med sin familie.

Glostrup Apotek, Hovedvejen 101. Foto: Arne Bjørn Jørgensen 2011.

Fra Glostrup Lokalhistoriske Arkiv skrives der om apoteket:

”Placeringen af det nye apotek blev fundet på hjørnet af Roskilde Landevej og Solvej. Grunden blev erhvervet fra gartner Carl Rathsack, der ejede jorderne på begge sider af Solvej.

Arkitekten på det kommende byggeri var en mand ved navn Erik Woldbye, og han valgte nationalromantikkens byggestil. I løbet af 1908 blev huset opført, og 2. oktober 1908 fandt indvielsen sted. Den samlede pris for grund, bygning og inventar løb op i det formidable beløb af 37.000 kr. Men for pengene havde apotekeren fået en ualmindelig smuk bygning, som endnu på sin 100-års fødselsdag både står og anvendes efter

sin bestemmelse.

 

Huset er uden overdrivelse et af de smukkeste i Glostrup og fortjener i allerhøjeste grad at blive bevaret for eftertiden. Apotekeren havde fået god plads til både erhverv og beboelse. Han indrettede apoteksudsalget i stueetagen, medens han anvendte første sal som sin private beboelse. Huset tag har en imponerende rejsning. Årsagen var ønsket om god plads til opbevaring af planter til tørring. Børn og koner fik i de følgende år mulighed for at tjene en skilling ved at indsamle de kamilleblomster, som voksede overalt på de omgivende marker. Efter tørring blev planterne solgt til produktion af kamillete, og denne forretning fik efterhånden et ganske stort omfang.

 

Den gamle apoteker Vilstrups afløser hed Sophus Johannes Holm (1874-1941). Hans tidlige død betød, at han ikke kunne nå at præge udviklingen særligt.”

 

 

Ud over at være indehaver af Glostrup Apotek, så er han også med i bestyrelsen for Dansk Apoteker Forenings Københavns kreds fra februar 1936 og frem til sin død. Han var sekretær for foreningen.

 

Død og begravelse

Sophus fik ikke så lang tid i denne ledende stilling, for han døde allerede den 10. september 1941, kun 66 år gammel. Lægen Helge Kylling, der boede på Nørre Allé 6 undersøgte ham, og konstaterede, at døden skyldes en hjernesvulst.  Som små havde vi i øvrigt læge Kylling som familielæge, og jeg har adskillige gange siddet i hans venteværelse på Nørre Allé for at vente på at blive behandlet. Sophus blev begravet den 16. september 1941 og Pastor H. Lorenzen stod for begravelsen. Graven er på Solbjerg kirkegård på Frederiksberg. Den ligger lige ved siden af Zoologisk have.

Fra Frederiksberg Kommune har jeg fået oplyst, at gravpladsen lå på Solbjerg Kirkegårds 6. afdeling, litra C, gravsted nr. 318. Jeg har været forbi for at se efter den, men den er blevet nedlagt, og planen er, at hele gravpladsen nedlægges senest i år 2020 i forbindelse med omlægningen af kirkegården til et grønt, rekreativt område.

 

Kilder

Else Marie Jørgensen

Kirkebøger

Folketællinger

Politiets Registerblade

Politiets dødeblade

Den Store Danske, Gyldendal

Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Glostrup Apotek

Frederiksberg Kommune

Dansk Farmacihistorisk Fond v/Professor Poul R. Kruse

Internettet

 

 Arne Bjørn Jørgensen