1. juli 2012

Adelige forfædre

Ved at undersøge mine ældste aner fra Bornholm, fandt jeg ved hjælp af en række hjemmesider og slægtsdatabaser frem til, at vi har en række adelige forfædre langt tilbage i tiden. Dertil fandt jeg også yderligere skotske aner.

Det adelige blod er kommet ind i familien ved, at adelsmænd, hvis familie er indvandret fra Nordtyskland, gifter sig ind i en velstående borgerlig familie, som stammer fra Skotland. Det er Kames, eller på bornholmsk Kam familien.

Hermed kan familien føres rigtig langt tilbage i tiden – ja faktisk hele 800 år.

Von Schenckel

Her er sammenhængen til von Schenckel i direkte linje bagud i tid:

1.       Jacob von Schinckel født omkring 1500 i Tyskland.

a.       von Schinkels våbenskjold

b.      Han er en Nordtysk adelsmand, der flyttede til Bornholm. Hans hustru kendes ikke.

2.       Margrethe Jacobsdatter von Schinckel født omkring 1520 død 10. maj 1593

a.       Hun var først gift med den tyske adelsmand Claus Arend Køller. Han døde tidligt, og derefter blev hun gift med Claus Clausen Kames.  Familien har været blandt byens førende siden at han kunne gifte sig med en adelig kvinde, som godt nok var enken med et lille barn. Han er søn af Claus Kames (eller Kam, som bornholmerne siger), og han er skibsreder fra Skotland. Kames er en fiskerby ved Clyde ud for Greenoch i Skotland.

3.       Claus Clausen Kames født omkring 1563 død omkring 1650                                  

4.       Claus Clausen Kames født omkring 1613 og død i 1677                                  

5.       Jacob Kam født i 1628 og død 28. juni 1694                                            

6.       Niels Jacobsen Kam født 1659 og død 12. september 1739                                   

7.       Hans Nielsen Kam født 1695 og død 1773                                     

8.       Karen Hansdatter Kam født i 1770 og død omkring 1807 - 1814                                 

9.       Hans Carl Holm født 18. juni 1807 og død 2. juni 1875                                       

10.   Carl Lorentz Holm født 5. september 1838 og død 13. juli 1876                                     

11.   Ingeborg Marie Lorentse Holm født 12. maj 1864 og død 6. juli 1918                         

12.   Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 og død 20. maj 1980                             

13.   Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 og død 13. september 2008                                 

14.   Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949                                 

15.   Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980                                

16.   Hans Bjørn Galbo-Jørgensen født den 21. juni 2012

a.       Han er nyeste skud på stammen og Jacob von Schinckel er 12 x tipoldefar til ham!

 

Gagge og Kagge

Denne adelsslægt kan føres endnu længere tilbage end ovenstående. Her er alle også i direkte familie linje (dvs. forældre – børn) i hele den lange anerække.  (NN betyder, at navnet er ukendt).

1.       Asser Kagge født omkring 1220

2.       Henrik Kagge født omkring 1255

a.       Lidt usikkert, om han er far til Anders Gagge. Gagge-slægten blev nogle gange kaldt Kagge.

3.       Anders Gagge født omkring 1285        

a.       Han var ridder og boede i Malmø

b.       Gagges våbenskjold

4.       Niels Gagge født omkring 1315 og død efter 1347   

a.        Niels Gagges sejl.

5.       Strange Gagge født omkring 1345

a.       Han var væbner.

b.       Sønnen Niels Gagges segl.

6.       NN Strangesdatter Gagge født omkring 1365   

a.       Hun var gift med en ukendt lavadelsmand.

7.       Niels Gagge født omkring 1385 

a.       Han var væbner og boede på hovedgården Fårebæk udenfor Malmø.

8.       Henrik Gagge født omkring 1410  

a.       Født i Skåne. Han var væbner og boede på hovedgården Fårebæk udenfor Malmø.

b.       Dette er sønnen Anders Gagges segl.

9.       Erik Gagge født omkring 1450 og død omkring 1500

a.       Født i Stostrup i Skåne. Han var væbner.

10.   Jørgen Erichsen Gagge født omkring 1480 og død 1551 

a.       Født på Bidstrup gods i Østjylland, og ejede Lehsgård i Østerlars. Lehsgård er i dag kendt for at producerer sennep af bedste kvalitet.

b.       Bidstrup gods

11.   Henning Jørgensen Gagge født omkring 1520 og død 29. juni 1562 

a.       Han var gift med Elisabeth Kames, der er datter af skotten Claus Kames – se ovenfor.
Han var kongens retsfoged på Bornholm, og de boede på Store Almegård i Knudsker. Almegård er i dag kasserne for Bornholms hjemmeværn.

12.   NN Henningsdatter Gagge født omkring 1555 og død omkring 1622
               Hun var gift med Herman Bohn, som var skipper og købmand i Rønne. I årene 1604-9 var han også rådmand i Rønne.                               

13.   NN Hermansdatter Bohn født 1585 og død 1615

a.       Gift med rådmand i Rønne Claus Clausen Kames (1563-1650).

14.   Claus Clausen Kames født omkring 1613 og død 1677

a.       Kaptajn og borgmester i Rønne. Han var meget aktiv i Bornholms befrielse fra Sverige i år 1658.

15.   Jacob Kam født 1628 og død 28. juni 1694                                             

16.   Niels Jacobsen Kam født 1659 og død 12. september 1739                                   

17.   Hans Nielsen Kam født 1695 og død 1773                                     

18.   Karen Hansdatter Kam født 1770 og død omkring 1807 - 1814                                  

19.   Hans Carl Holm født 18. juni 1807 og død 2. juni 1875                                       

20.   Carl Lorentz Holm født 5. september 1838 og død 13. juli 1876                                    

21.   Ingeborg Marie Lorentse Holm født 12. maj 1864 og død 6. juli 1918                         

22.   Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 og død 20. maj 1980                             

23.   Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 og død 13. september 2008                                 

24.   Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949                                 

25.   Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980                                

26.   Hans Bjørn Galbo-Jørgensen født 21. juni 2012

a.       Asser Kagge er 22 x tipoldefar til Hans. Der er næsten 800 år og 26 generationer imellem dem!       

 

Arne Bjørn Jørgensen